Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto kerättiin 10x10 km2 ruuduista koko Suomesta vuosina 2006–2010. Kyseessä on kolmas valtakunnallinen lintuatlas.

Lintuatlaskartoitus on osa luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Atlaksen päämääränä oli selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet. Hankkeessa kerättyä uusinta tietoa pesimälinnustosta voidaan yhdistää Suomessa aiemmin kerättyyn mittavaan lintutietoon sekä muuhun ympäristötietoon. Erityisen tärkeän vertailuaineiston tässä hankkeessa muodostavat Suomessa aiemmin toteutetut kaksi lintuatlasta (ensimmäinen atlas 1974–79; Hyytiä ym. 1983 ja toinen atlas 1986–89; Väisänen ym. 1998).

Lintuatlashanke perustui laaja-alaiseen yhteistyöhön linnustonseurantaa ja lintututkimusta harjoittavien laitosten, järjestöjen, tutkijoiden sekä harrastajien kesken. Linnut ovat eräs maamme parhaiten tunnetuista ja tutkituista eliöryhmistä, joita koskeva tietomme on kansainvälistä huipputasoa. Suomessa on lintututkijoiden lisäksi laaja, asiantunteva ja hyvin organisoitunut lintuharrastajakunta.

Viittaaminen tuloksiin

Tämä on kolmannen lintuatlaksen lintuatlaksen virallinen tulossivusto. Tuloksia ei ole julkaistu kirjana. Tulossivustoon voi viitata seuraavalla tavalla:

Valkama, Jari, Vepsäläinen, Ville & Lehikoinen, Aleksi 2011: Suomen III Lintuatlas. – Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. <http://atlas3.lintuatlas.fi> (viitattu [päivämäärä]) ISBN 978-952-10-6918-5.

Palaute

Palaute on tervetullutta mm. seuraavien kanavien kautta:

  • Sähköpostitse (sisältö)
    tai (sivusto)
  • Palautelomakkeella
  • Twitterissä
mehiläishaukka huuhkaja lapasotka kuningaskalastaja valkoselkätikka tylli sirittäjäpikkuvarpunen harakka koskikara viiksitimalimerimetso riskilä lapintiira

Kuvassa mehiläishaukka, huuhkaja, pikkuvarpunen, harakka, lapasotka, kuningaskalastaja, koskikara, valkoselkätikka, tylli, merimetso, viiksitimali, sirittäjä, riskilä ja lapintiira. Kuvaajien tiedot lajisivuilla.

Sisällys

Lajit

Lajeista on esitetty teksti ja esiintymiskartta, mikäli siitä on varmistettu pesintä jonkin atlaksen ajalta tai vähintään kaksi pesintää atlaskausien ulkopuolelta.

Ruudut

Kustakin Suomen 10x10 km2 ruudusta esitetään lajiluettelo ja kartta.

Paikallisyhdistykset

Tulokset jaoteltuna lintutieteellisten paikallisyhdistysten mukaan.

Taustaa

Taustatietoa hankkeesta, aineistolähteistä ja käyttöoikeuksista.

In English (englanniksi)

Uutisia

4.5.2012: Lajisivut yhtenä PDF-tiedostona (30 Mt).

21.9.2011: Tulokset julkaistiin englanniksi.

24.5.2011: Pekka Suopajärven tekemät yhdistyssivut julkaistiin.

26.4.2011: Atlasta täydennettiin Tiirasta kopioiduilla havainnoilla.

20.4.2011: Lisäyksiä sivustolle:
- Havainnoijaluettelo ja sata aktiivisinta havainnoijaa.
- Havaintoihin on tehty korjauksia palautteen ja tarkistusten perusteella.
- Yhdistysten lajitaulukoihin lisätty summasarakkeet ja muut sarakkeet järjestetty koordinaattien mukaisesti

13.4.2011: Tämä lintuatlaksen tulossivusto julkaistiin. Tallenne julkistamistilaisuudesta on katseltavissa Bambuserin kautta.