Muutokset levinneisyydessä - Pohjois-Savon Lintuyhdistys Kuikka

Alue: Vaihda väri

Tämä sivu esittää lintulajien levinneisyydessä tapahtuneet muutokset 3. atlaksen ja kahden aiemman atlaksen välillä. Jokainen ympyrä vastaa yhtä lajia. Ympyrän väri kertoo laajeniko (yleistyikö) vai supistuiko (harvinaistuiko) lajin esiintymisalue edellisten atlasten ja tämän 3. atlaksen välillä (vihreä/sininen = yleistyi, punainen = harvinaistui, harmaa = pysyi samana). Ympyrän reunuksen leveys kertoo kuinka suuri muutos oli. Esiintymisalue ja muutos on suhteutettu ympyrän ja reunaviivan pinta-alaan.

On huomattava että 3. atlaksessa monien alueiden linnusto selvitettiin paremmin kuin 1. ja 2. atlaksessa yhteensä. Tämän vuoksi vaikuttaa että useammat lajit ovat levittäytyneet laajemmalle, kuin mitä todennäköisesti on tapahtunut. Tuloksia ei ole analysoitu tilastollisesti: jo yhden ruudun muutos vaihtaa ympyrän värin harmaasta siniseksi/vihreäksi tai punaiseksi. Kaavio ei myöskään ota kantaa lajien runsauteen (eli lukumäärään).