Ruutu 764:348, Inari Paatari

Ruudulla pesii varmasti 26, todennäköisesti 30 ja mahdollisesti 12 lajia (yht. 68).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Metsähanhi (Anser fabalis)varma73
Haapana (Anas penelope)todennäköinen50
Tavi (Anas crecca)todennäköinen50
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma70
Jouhisorsa (Anas acuta)todennäköinen50
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen50
Mustalintu (Melanitta nigra)mahdollinen20
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)mahdollinen30
Telkkä (Bucephala clangula)varma80
Uivelo (Mergellus albellus)varma80
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma70
Isokoskelo (Mergus merganser)varma70
Pyy (Bonasa bonasia)todennäköinen50
Riekko (Lagopus lagopus)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen40
Metso (Tetrao urogallus)todennäköinen50
Kaakkuri (Gavia stellata)todennäköinen40
Kuikka (Gavia arctica)todennäköinen40
Kanahaukka (Accipiter gentilis)todennäköinen40
Piekana (Buteo lagopus)todennäköinen50
Sääksi (Pandion haliaetus)varma72
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)mahdollinen20
Ampuhaukka (Falco columbarius)mahdollinen20
Kurki (Grus grus)mahdollinen20
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)mahdollinen20
Suokukko (Philomachus pugnax)mahdollinen20
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)varma70
Liro (Tringa glareola)todennäköinen50
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)todennäköinen40
Naurulokki (Larus ridibundus)todennäköinen50
Kalalokki (Larus canus)varma70
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma70
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen50
Suopöllö (Asio flammeus)todennäköinen50
Helmipöllö (Aegolius funereus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)todennäköinen50
Palokärki (Dryocopus martius)varma73
Käpytikka (Dendrocopos major)todennäköinen50
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen40
Haarapääsky (Hirundo rustica)mahdollinen20
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma80
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen50
Keltavästäräkki (Motacilla flava)todennäköinen40
Västäräkki (Motacilla alba)varma80
Tilhi (Bombycilla garrulus)todennäköinen50
Sinirinta (Luscinia svecica)varma70
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma80
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma80
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma80
Kulorastas (Turdus viscivorus)mahdollinen20
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma70
Lapintiainen (Parus cinctus)varma80
Talitiainen (Parus major)varma82
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)mahdollinen20
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen40
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)todennäköinen50
Harakka (Pica pica)varma80
Varis (Corvus corone)varma80
Korppi (Corvus corax)todennäköinen50
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen50
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen50
Viherpeippo (Carduelis chloris)todennäköinen50
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Tundraurpiainen (Carduelis hornemanni)varma73
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)mahdollinen30
Lapinsirkku (Calcarius lapponicus)mahdollinen20
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma70

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Hyvä.
Pesimisvarmuussumma on 150.

PesimisvarmuusLajeja
Varma26
Todennäköinen30
Mahdollinen12

Ruudun alue:

Lapin lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Hyvä
1+2Hyvä
2Hyvä
1Välttävä