Ruutu 752:348, Sodankylä Peurasuvanto

Ruudulla pesii varmasti 16, todennäköisesti 37 ja mahdollisesti 13 lajia (yht. 66).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Metsähanhi (Anser fabalis)mahdollinen20
Haapana (Anas penelope)todennäköinen50
Tavi (Anas crecca)todennäköinen50
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)todennäköinen50
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen50
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)mahdollinen20
Telkkä (Bucephala clangula)varma72
Uivelo (Mergellus albellus)varma72
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen50
Isokoskelo (Mergus merganser)mahdollinen30
Riekko (Lagopus lagopus)mahdollinen20
Teeri (Tetrao tetrix)mahdollinen30
Metso (Tetrao urogallus)mahdollinen20
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma82
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Ampuhaukka (Falco columbarius)todennäköinen63
Nuolihaukka (Falco subbuteo)mahdollinen20
Kurki (Grus grus)todennäköinen50
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen60
Metsäviklo (Tringa ochropus)mahdollinen20
Liro (Tringa glareola)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen50
Naurulokki (Larus ridibundus)todennäköinen60
Kalalokki (Larus canus)todennäköinen50
Harmaalokki (Larus argentatus)todennäköinen40
Kalatiira (Sterna hirundo)todennäköinen50
Lapintiira (Sterna paradisaea)todennäköinen50
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Hiiripöllö (Surnia ulula)varma73
Käpytikka (Dendrocopos major)todennäköinen50
Pohjantikka (Picoides tridactylus)mahdollinen20
Törmäpääsky (Riparia riparia)todennäköinen40
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma73
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma81
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen60
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen60
Keltavästäräkki (Motacilla flava)todennäköinen60
Västäräkki (Motacilla alba)varma74
Tilhi (Bombycilla garrulus)todennäköinen50
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma81
Pensastasku (Saxicola rubetra)mahdollinen20
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma73
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen60
Punakylkirastas (Turdus iliacus)todennäköinen63
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen60
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen60
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen62
Harmaasieppo (Muscicapa striata)todennäköinen63
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma81
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen40
Lapintiainen (Parus cinctus)todennäköinen40
Talitiainen (Parus major)varma73
Närhi (Garrulus glandarius)mahdollinen20
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)mahdollinen20
Harakka (Pica pica)todennäköinen60
Varis (Corvus corone)varma73
Korppi (Corvus corax)varma73
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen50
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen63
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen50
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)mahdollinen20
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen64

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Tyydyttävä.
Pesimisvarmuussumma on 135.

PesimisvarmuusLajeja
Varma16
Todennäköinen37
Mahdollinen13

Ruudun alue:

Lapin lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Tyydyttävä
1+2Hyvä
2Välttävä
1Tyydyttävä