Ruutu 751:349, Sodankylä Petkula

Ruudulla pesii varmasti 21, todennäköisesti 25 ja mahdollisesti 15 lajia (yht. 61).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma75
Haapana (Anas penelope)mahdollinen30
Tavi (Anas crecca)mahdollinen30
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)mahdollinen30
Mustalintu (Melanitta nigra)todennäköinen50
Telkkä (Bucephala clangula)varma70
Uivelo (Mergellus albellus)mahdollinen30
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma70
Isokoskelo (Mergus merganser)varma70
Riekko (Lagopus lagopus)mahdollinen20
Teeri (Tetrao tetrix)varma82
Metso (Tetrao urogallus)varma82
Kaakkuri (Gavia stellata)mahdollinen20
Kuikka (Gavia arctica)todennäköinen50
Sääksi (Pandion haliaetus)mahdollinen20
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)todennäköinen40
Kurki (Grus grus)varma73
Tylli (Charadrius hiaticula)varma73
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)mahdollinen20
Kuovi (Numenius arquata)todennäköinen63
Mustaviklo (Tringa erythropus)todennäköinen65
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen63
Liro (Tringa glareola)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen63
Naurulokki (Larus ridibundus)todennäköinen60
Kalalokki (Larus canus)varma75
Harmaalokki (Larus argentatus)varma75
Kalatiira (Sterna hirundo)mahdollinen30
Lapintiira (Sterna paradisaea)todennäköinen50
Käki (Cuculus canorus)mahdollinen20
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma82
Tervapääsky (Apus apus)mahdollinen20
Käpytikka (Dendrocopos major)varma72
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma72
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)mahdollinen20
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen63
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma73
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Tilhi (Bombycilla garrulus)mahdollinen30
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen40
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)mahdollinen20
Räkättirastas (Turdus pilaris)todennäköinen63
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen63
Punakylkirastas (Turdus iliacus)todennäköinen63
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen63
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)varma73
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen60
Harmaasieppo (Muscicapa striata)todennäköinen63
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)todennäköinen61
Lapintiainen (Parus cinctus)varma82
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)varma73
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)varma70
Harakka (Pica pica)mahdollinen20
Varis (Corvus corone)todennäköinen40
Korppi (Corvus corax)varma73
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen50
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen63
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen40
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen40
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)varma82
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen40

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Tyydyttävä.
Pesimisvarmuussumma on 128.

PesimisvarmuusLajeja
Varma21
Todennäköinen25
Mahdollinen15

Ruudun alue:

Lapin lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Tyydyttävä
1+2Erinomainen
2Hyvä
1Tyydyttävä