Ruutu 749:348, Sodankylä Sattanen

Ruudulla pesii varmasti 33, todennäköisesti 38 ja mahdollisesti 13 lajia (yht. 84).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Haapana (Anas penelope)todennäköinen50
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Jouhisorsa (Anas acuta)mahdollinen30
Lapasorsa (Anas clypeata)todennäköinen50
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma73
Telkkä (Bucephala clangula)varma73
Uivelo (Mergellus albellus)varma82
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen50
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)mahdollinen20
Metso (Tetrao urogallus)todennäköinen50
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)mahdollinen20
Hiirihaukka (Buteo buteo)todennäköinen40
Piekana (Buteo lagopus)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)mahdollinen20
Kurki (Grus grus)varma75
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma75
Tylli (Charadrius hiaticula)varma73
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)mahdollinen20
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)mahdollinen20
Lapinsirri (Calidris temminckii)varma73
Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)todennäköinen50
Suokukko (Philomachus pugnax)todennäköinen63
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)todennäköinen40
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen63
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)mahdollinen30
Kuovi (Numenius arquata)todennäköinen63
Mustaviklo (Tringa erythropus)todennäköinen63
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen63
Liro (Tringa glareola)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma73
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)todennäköinen50
Kalalokki (Larus canus)varma71
Harmaalokki (Larus argentatus)varma73
Kalatiira (Sterna hirundo)todennäköinen50
Lapintiira (Sterna paradisaea)todennäköinen63
Sepelkyyhky (Columba palumbus)mahdollinen20
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen62
Suopöllö (Asio flammeus)varma73
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Pohjantikka (Picoides tridactylus)todennäköinen40
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen40
Törmäpääsky (Riparia riparia)varma72
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma72
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma73
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen63
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen63
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma74
Västäräkki (Motacilla alba)varma73
Tilhi (Bombycilla garrulus)todennäköinen50
Punarinta (Erithacus rubecula)todennäköinen63
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen63
Pensastasku (Saxicola rubetra)mahdollinen20
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)mahdollinen20
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)varma74
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma74
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma82
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen50
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)mahdollinen20
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen63
Harmaasieppo (Muscicapa striata)todennäköinen50
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)todennäköinen63
Hömötiainen (Parus montanus)varma74
Lapintiainen (Parus cinctus)varma82
Talitiainen (Parus major)todennäköinen63
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)todennäköinen40
Harakka (Pica pica)varma72
Varis (Corvus corone)varma73
Korppi (Corvus corax)varma73
Varpunen (Passer domesticus)varma72
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen63
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen63
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen50
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)mahdollinen20
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen63
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen40
Pohjansirkku (Emberiza rustica)todennäköinen63
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen63

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 188.

PesimisvarmuusLajeja
Varma33
Todennäköinen38
Mahdollinen13

Ruudun alue:

Lapin lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Hyvä
2Satunnaistietoja
1Tyydyttävä