Ruutu 747:348, Sodankylä Jänkävuopajanaapa

Ruudulla pesii varmasti 32, todennäköisesti 41 ja mahdollisesti 26 lajia (yht. 99).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Metsähanhi (Anser fabalis)varma73
Haapana (Anas penelope)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Heinätavi (Anas querquedula)mahdollinen30
Lapasorsa (Anas clypeata)todennäköinen50
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma73
Telkkä (Bucephala clangula)varma73
Uivelo (Mergellus albellus)varma73
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen50
Isokoskelo (Mergus merganser)mahdollinen20
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Riekko (Lagopus lagopus)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)varma73
Metso (Tetrao urogallus)varma73
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)mahdollinen20
Varpushaukka (Accipiter nisus)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)mahdollinen20
Ampuhaukka (Falco columbarius)varma74
Kurki (Grus grus)varma73
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma75
Tylli (Charadrius hiaticula)varma73
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)todennäköinen50
Lapinsirri (Calidris temminckii)todennäköinen50
Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)todennäköinen40
Suokukko (Philomachus pugnax)todennäköinen50
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)mahdollinen20
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)varma73
Kuovi (Numenius arquata)todennäköinen40
Mustaviklo (Tringa erythropus)todennäköinen40
Punajalkaviklo (Tringa totanus)todennäköinen63
Valkoviklo (Tringa nebularia)mahdollinen30
Liro (Tringa glareola)todennäköinen40
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen63
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)mahdollinen20
Naurulokki (Larus ridibundus)todennäköinen50
Kalalokki (Larus canus)todennäköinen40
Harmaalokki (Larus argentatus)todennäköinen40
Kalatiira (Sterna hirundo)mahdollinen20
Lapintiira (Sterna paradisaea)mahdollinen20
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen50
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Suopöllö (Asio flammeus)mahdollinen20
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma72
Tervapääsky (Apus apus)mahdollinen30
Käenpiika (Jynx torquilla)mahdollinen20
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen40
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen40
Törmäpääsky (Riparia riparia)todennäköinen61
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)mahdollinen20
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen50
Keltavästäräkki (Motacilla flava)todennäköinen50
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Tilhi (Bombycilla garrulus)todennäköinen60
Rautiainen (Prunella modularis)mahdollinen20
Punarinta (Erithacus rubecula)todennäköinen60
Sinirinta (Luscinia svecica)todennäköinen40
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen60
Pensastasku (Saxicola rubetra)mahdollinen20
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)todennäköinen40
Mustarastas (Turdus merula)mahdollinen20
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen40
Punakylkirastas (Turdus iliacus)todennäköinen63
Kulorastas (Turdus viscivorus)mahdollinen30
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)mahdollinen20
Hernekerttu (Sylvia curruca)mahdollinen20
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen62
Harmaasieppo (Muscicapa striata)todennäköinen60
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma81
Hömötiainen (Parus montanus)varma70
Lapintiainen (Parus cinctus)varma70
Sinitiainen (Parus caeruleus)mahdollinen20
Talitiainen (Parus major)varma73
Närhi (Garrulus glandarius)varma73
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)varma73
Harakka (Pica pica)varma81
Naakka (Corvus monedula)todennäköinen60
Varis (Corvus corone)varma81
Korppi (Corvus corax)todennäköinen60
Varpunen (Passer domesticus)varma73
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen50
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen60
Viherpeippo (Carduelis chloris)todennäköinen40
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen50
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen40
Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera)mahdollinen20
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)mahdollinen20
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)mahdollinen20
Taviokuurna (Pinicola enucleator)mahdollinen20
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen50
Pikkusirkku (Emberiza pusilla)mahdollinen20
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen40

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 204.

PesimisvarmuusLajeja
Varma32
Todennäköinen41
Mahdollinen26

Ruudun alue:

Lapin lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Hyvä
2Satunnaistietoja
1Tyydyttävä