Ruutu 746:355, Savukoski Kuoskunjärvi

Ruudulla pesii varmasti 47, todennäköisesti 42 ja mahdollisesti 10 lajia (yht. 99).

LajiPesimisvarmuusPV
Metsähanhi (Anser fabalis)mahdollinen30
Haapana (Anas penelope)todennäköinen50
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Jouhisorsa (Anas acuta)todennäköinen50
Lapasorsa (Anas clypeata)todennäköinen61
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen50
Telkkä (Bucephala clangula)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)mahdollinen20
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)varma82
Metso (Tetrao urogallus)varma82
Fasaani (Phasianus colchicus)mahdollinen30
Kuikka (Gavia arctica)todennäköinen40
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)mahdollinen20
Kanahaukka (Accipiter gentilis)todennäköinen40
Varpushaukka (Accipiter nisus)mahdollinen30
Hiirihaukka (Buteo buteo)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)mahdollinen20
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)todennäköinen50
Ampuhaukka (Falco columbarius)todennäköinen65
Kurki (Grus grus)varma73
Tylli (Charadrius hiaticula)varma73
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma72
Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)todennäköinen61
Suokukko (Philomachus pugnax)todennäköinen50
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen40
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)todennäköinen63
Kuovi (Numenius arquata)varma73
Mustaviklo (Tringa erythropus)todennäköinen63
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen63
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen50
Liro (Tringa glareola)varma82
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma73
Vesipääsky (Phalaropus lobatus)todennäköinen40
Naurulokki (Larus ridibundus)todennäköinen50
Kalalokki (Larus canus)todennäköinen63
Lapintiira (Sterna paradisaea)todennäköinen65
Kesykyyhky (Columba livia)mahdollinen30
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma73
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)todennäköinen40
Suopöllö (Asio flammeus)todennäköinen63
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma81
Tervapääsky (Apus apus)todennäköinen61
Harmaapäätikka (Picus canus)todennäköinen40
Palokärki (Dryocopus martius)varma82
Käpytikka (Dendrocopos major)varma82
Pohjantikka (Picoides tridactylus)todennäköinen62
Törmäpääsky (Riparia riparia)varma82
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma73
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma73
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma82
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Tilhi (Bombycilla garrulus)todennäköinen62
Punarinta (Erithacus rubecula)todennäköinen40
Sinirinta (Luscinia svecica)varma73
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma82
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma73
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma73
Mustarastas (Turdus merula)varma74
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma73
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen63
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen62
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen63
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)todennäköinen40
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma74
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma73
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Hömötiainen (Parus montanus)varma73
Lapintiainen (Parus cinctus)mahdollinen30
Kuusitiainen (Parus ater)todennäköinen40
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma72
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)todennäköinen40
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)todennäköinen50
Närhi (Garrulus glandarius)varma73
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)varma73
Harakka (Pica pica)varma82
Naakka (Corvus monedula)todennäköinen50
Mustavaris (Corvus frugilegus)todennäköinen40
Varis (Corvus corone)varma73
Korppi (Corvus corax)varma81
Kottarainen (Sturnus vulgaris)todennäköinen50
Varpunen (Passer domesticus)varma82
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen63
Järripeippo (Fringilla montifringilla)varma73
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)mahdollinen20
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen61
Pohjansirkku (Emberiza rustica)todennäköinen63
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma82

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 235.

PesimisvarmuusLajeja
Varma47
Todennäköinen42
Mahdollinen10

Ruudun alue:

Lapin lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen