Ruutu 744:348, Sodankylä Vuojärvi

Ruudulla pesii varmasti 11, todennäköisesti 25 ja mahdollisesti 32 lajia (yht. 68).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Haapana (Anas penelope)mahdollinen20
Tavi (Anas crecca)mahdollinen30
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen60
Lapasotka (Aythya marila)mahdollinen30
Mustalintu (Melanitta nigra)mahdollinen30
Telkkä (Bucephala clangula)todennäköinen60
Riekko (Lagopus lagopus)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)varma73
Metso (Tetrao urogallus)varma73
Kuikka (Gavia arctica)mahdollinen30
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)mahdollinen20
Varpushaukka (Accipiter nisus)mahdollinen20
Piekana (Buteo lagopus)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)todennäköinen63
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)mahdollinen20
Kuovi (Numenius arquata)mahdollinen20
Valkoviklo (Tringa nebularia)mahdollinen20
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen40
Liro (Tringa glareola)todennäköinen50
Vesipääsky (Phalaropus lobatus)mahdollinen20
Naurulokki (Larus ridibundus)todennäköinen60
Harmaalokki (Larus argentatus)todennäköinen50
Lapintiira (Sterna paradisaea)mahdollinen30
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen40
Käki (Cuculus canorus)mahdollinen20
Suopöllö (Asio flammeus)varma74
Tervapääsky (Apus apus)mahdollinen20
Käenpiika (Jynx torquilla)mahdollinen30
Palokärki (Dryocopus martius)mahdollinen20
Käpytikka (Dendrocopos major)todennäköinen63
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen50
Törmäpääsky (Riparia riparia)mahdollinen20
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma72
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma72
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen50
Keltavästäräkki (Motacilla flava)todennäköinen63
Västäräkki (Motacilla alba)mahdollinen20
Tilhi (Bombycilla garrulus)mahdollinen30
Punarinta (Erithacus rubecula)mahdollinen20
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)mahdollinen20
Pensastasku (Saxicola rubetra)mahdollinen20
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen50
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma74
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma73
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)mahdollinen20
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)mahdollinen20
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen62
Harmaasieppo (Muscicapa striata)mahdollinen20
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)todennäköinen63
Hömötiainen (Parus montanus)mahdollinen20
Talitiainen (Parus major)mahdollinen20
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)mahdollinen20
Harakka (Pica pica)todennäköinen63
Varis (Corvus corone)todennäköinen60
Korppi (Corvus corax)todennäköinen60
Varpunen (Passer domesticus)mahdollinen30
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen60
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen63
Viherpeippo (Carduelis chloris)todennäköinen50
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen50
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)mahdollinen20
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen50
Pikkusirkku (Emberiza pusilla)mahdollinen20
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen50

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Tyydyttävä.
Pesimisvarmuussumma on 115.

PesimisvarmuusLajeja
Varma11
Todennäköinen25
Mahdollinen32

Ruudun alue:

Lapin lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Tyydyttävä
1+2Erinomainen
2Tyydyttävä
1Hyvä