Ruutu 744:347, Sodankylä Suikeloaapa

Ruudulla pesii varmasti 11, todennäköisesti 21 ja mahdollisesti 17 lajia (yht. 49).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen66
Metsähanhi (Anser fabalis)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)mahdollinen30
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen60
Mustalintu (Melanitta nigra)todennäköinen60
Telkkä (Bucephala clangula)mahdollinen20
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen50
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen60
Metso (Tetrao urogallus)todennäköinen50
Kurki (Grus grus)todennäköinen63
Valkoviklo (Tringa nebularia)mahdollinen20
Liro (Tringa glareola)varma73
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen50
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma75
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Helmipöllö (Aegolius funereus)mahdollinen20
Käenpiika (Jynx torquilla)mahdollinen20
Palokärki (Dryocopus martius)mahdollinen20
Käpytikka (Dendrocopos major)mahdollinen20
Haarapääsky (Hirundo rustica)mahdollinen30
Räystäspääsky (Delichon urbicum)todennäköinen60
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)mahdollinen20
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma82
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma74
Västäräkki (Motacilla alba)todennäköinen50
Tilhi (Bombycilla garrulus)todennäköinen60
Rautiainen (Prunella modularis)mahdollinen20
Punarinta (Erithacus rubecula)mahdollinen20
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen63
Pensastasku (Saxicola rubetra)mahdollinen20
Laulurastas (Turdus philomelos)varma73
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma74
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen60
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma74
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma72
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen60
Lapintiainen (Parus cinctus)varma73
Talitiainen (Parus major)todennäköinen60
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)todennäköinen40
Harakka (Pica pica)todennäköinen60
Varis (Corvus corone)mahdollinen20
Korppi (Corvus corax)mahdollinen30
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen60
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen63
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen50
Urpiainen (Carduelis flammea)mahdollinen20
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)varma73
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)mahdollinen20
Keltasirkku (Emberiza citrinella)mahdollinen20

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Tyydyttävä.
Pesimisvarmuussumma on 92.

PesimisvarmuusLajeja
Varma11
Todennäköinen21
Mahdollinen17

Ruudun alue:

Lapin lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Tyydyttävä
1+2Hyvä
2Tyydyttävä
1Tyydyttävä