Ruutu 736:345, Rovaniemi Jouttijärvi

Ruudulla pesii varmasti 40, todennäköisesti 39 ja mahdollisesti 16 lajia (yht. 95).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma82
Metsähanhi (Anser fabalis)todennäköinen40
Haapana (Anas penelope)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Jouhisorsa (Anas acuta)varma73
Lapasorsa (Anas clypeata)todennäköinen63
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma73
Telkkä (Bucephala clangula)varma73
Uivelo (Mergellus albellus)todennäköinen50
Pyy (Bonasa bonasia)todennäköinen50
Riekko (Lagopus lagopus)mahdollinen30
Teeri (Tetrao tetrix)mahdollinen20
Metso (Tetrao urogallus)todennäköinen50
Fasaani (Phasianus colchicus)mahdollinen20
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)todennäköinen40
Kanahaukka (Accipiter gentilis)mahdollinen30
Varpushaukka (Accipiter nisus)mahdollinen20
Hiirihaukka (Buteo buteo)mahdollinen20
Piekana (Buteo lagopus)todennäköinen40
Sääksi (Pandion haliaetus)varma74
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma75
Nuolihaukka (Falco subbuteo)mahdollinen30
Luhtahuitti (Porzana porzana)todennäköinen40
Liejukana (Gallinula chloropus)mahdollinen20
Nokikana (Fulica atra)mahdollinen20
Kurki (Grus grus)varma75
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)todennäköinen63
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)todennäköinen50
Suokukko (Philomachus pugnax)todennäköinen50
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen50
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)todennäköinen63
Kuovi (Numenius arquata)varma73
Mustaviklo (Tringa erythropus)todennäköinen50
Punajalkaviklo (Tringa totanus)todennäköinen63
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen50
Metsäviklo (Tringa ochropus)varma73
Liro (Tringa glareola)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma73
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)varma82
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma75
Harmaalokki (Larus argentatus)varma75
Kalatiira (Sterna hirundo)varma73
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma73
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen40
Käki (Cuculus canorus)mahdollinen20
Hiiripöllö (Surnia ulula)mahdollinen20
Suopöllö (Asio flammeus)todennäköinen63
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma82
Tervapääsky (Apus apus)mahdollinen30
Käenpiika (Jynx torquilla)mahdollinen20
Palokärki (Dryocopus martius)varma82
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Pohjantikka (Picoides tridactylus)mahdollinen20
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen50
Haarapääsky (Hirundo rustica)todennäköinen40
Räystäspääsky (Delichon urbicum)mahdollinen30
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen63
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen63
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma72
Västäräkki (Motacilla alba)varma74
Tilhi (Bombycilla garrulus)todennäköinen40
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)todennäköinen50
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen63
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma82
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)todennäköinen50
Mustarastas (Turdus merula)mahdollinen20
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma74
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma74
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma73
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen40
Harmaasieppo (Muscicapa striata)todennäköinen63
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma74
Hömötiainen (Parus montanus)varma72
Talitiainen (Parus major)todennäköinen62
Puukiipijä (Certhia familiaris)todennäköinen40
Harakka (Pica pica)varma73
Varis (Corvus corone)varma70
Korppi (Corvus corax)varma82
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen50
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen50
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen60
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen50
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)todennäköinen50
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)varma73
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma74
Pohjansirkku (Emberiza rustica)varma82
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen63

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 214.

PesimisvarmuusLajeja
Varma40
Todennäköinen39
Mahdollinen16

Ruudun alue:

Lapin lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Tyydyttävä
2Välttävä
1Satunnaistietoja