Ruutu 736:340, Ylitornio Vaajärvi

Ruudulla pesii varmasti 18, todennäköisesti 44 ja mahdollisesti 10 lajia (yht. 72).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Metsähanhi (Anser fabalis)varma70
Tavi (Anas crecca)todennäköinen40
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Tukkasotka (Aythya fuligula)mahdollinen30
Telkkä (Bucephala clangula)varma72
Uivelo (Mergellus albellus)mahdollinen30
Pyy (Bonasa bonasia)varma70
Riekko (Lagopus lagopus)todennäköinen40
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen40
Metso (Tetrao urogallus)todennäköinen40
Kuikka (Gavia arctica)todennäköinen50
Varpushaukka (Accipiter nisus)mahdollinen20
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)mahdollinen20
Kurki (Grus grus)todennäköinen60
Tylli (Charadrius hiaticula)todennäköinen60
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)todennäköinen60
Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)todennäköinen60
Suokukko (Philomachus pugnax)varma80
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)todennäköinen60
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen60
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen40
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)todennäköinen60
Kuovi (Numenius arquata)todennäköinen63
Mustaviklo (Tringa erythropus)todennäköinen60
Valkoviklo (Tringa nebularia)varma73
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Liro (Tringa glareola)varma82
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen63
Kalalokki (Larus canus)mahdollinen30
Harmaalokki (Larus argentatus)varma73
Kalatiira (Sterna hirundo)todennäköinen40
Sepelkyyhky (Columba palumbus)mahdollinen20
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen60
Tervapääsky (Apus apus)todennäköinen40
Käenpiika (Jynx torquilla)mahdollinen20
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen40
Käpytikka (Dendrocopos major)varma82
Pohjantikka (Picoides tridactylus)varma80
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen60
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma73
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma73
Västäräkki (Motacilla alba)todennäköinen60
Tilhi (Bombycilla garrulus)todennäköinen60
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)todennäköinen60
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen60
Pensastasku (Saxicola rubetra)todennäköinen63
Mustarastas (Turdus merula)mahdollinen20
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma73
Laulurastas (Turdus philomelos)varma80
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma70
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma70
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen63
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen40
Harmaasieppo (Muscicapa striata)todennäköinen63
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)todennäköinen60
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen60
Talitiainen (Parus major)todennäköinen60
Puukiipijä (Certhia familiaris)todennäköinen60
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)mahdollinen30
Varis (Corvus corone)todennäköinen60
Korppi (Corvus corax)varma70
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen60
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen60
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen60
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen50
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen40
Pohjansirkku (Emberiza rustica)todennäköinen63
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen63

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Hyvä.
Pesimisvarmuussumma on 152.

PesimisvarmuusLajeja
Varma18
Todennäköinen44
Mahdollinen10

Ruudun alue:

Lapin lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Hyvä
1+2Tyydyttävä
2Välttävä
1Tyydyttävä