Ruutu 734:361, Kuusamo Vuotunki

Ruudulla pesii varmasti 66, todennäköisesti 61 ja mahdollisesti 13 lajia (yht. 140).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma75
Metsähanhi (Anser fabalis)todennäköinen50
Haapana (Anas penelope)varma73
Harmaasorsa (Anas strepera)todennäköinen50
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Jouhisorsa (Anas acuta)varma73
Heinätavi (Anas querquedula)varma73
Lapasorsa (Anas clypeata)todennäköinen40
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma73
Lapasotka (Aythya marila)todennäköinen40
Mustalintu (Melanitta nigra)todennäköinen50
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)varma73
Telkkä (Bucephala clangula)varma82
Uivelo (Mergellus albellus)varma80
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen50
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Riekko (Lagopus lagopus)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)varma73
Metso (Tetrao urogallus)todennäköinen50
Kaakkuri (Gavia stellata)mahdollinen20
Kuikka (Gavia arctica)varma80
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)mahdollinen30
Härkälintu (Podiceps grisegena)todennäköinen40
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)mahdollinen30
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)mahdollinen20
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)todennäköinen40
Kanahaukka (Accipiter gentilis)varma82
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma74
Hiirihaukka (Buteo buteo)varma82
Piekana (Buteo lagopus)varma82
Sääksi (Pandion haliaetus)varma74
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma74
Ampuhaukka (Falco columbarius)todennäköinen63
Nuolihaukka (Falco subbuteo)mahdollinen20
Nokikana (Fulica atra)todennäköinen40
Kurki (Grus grus)varma80
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma82
Tylli (Charadrius hiaticula)varma82
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)todennäköinen50
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)todennäköinen63
Lapinsirri (Calidris temminckii)todennäköinen50
Suosirri (Calidris alpina)mahdollinen30
Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)mahdollinen20
Suokukko (Philomachus pugnax)todennäköinen60
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen50
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen62
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)todennäköinen63
Kuovi (Numenius arquata)varma75
Mustaviklo (Tringa erythropus)mahdollinen30
Punajalkaviklo (Tringa totanus)mahdollinen30
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen63
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Liro (Tringa glareola)varma73
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma73
Vesipääsky (Phalaropus lobatus)mahdollinen30
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)varma75
Naurulokki (Larus ridibundus)varma75
Kalalokki (Larus canus)varma73
Selkälokki (Larus fuscus)todennäköinen40
Harmaalokki (Larus argentatus)todennäköinen50
Kalatiira (Sterna hirundo)varma75
Lapintiira (Sterna paradisaea)todennäköinen50
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen50
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Huuhkaja (Bubo bubo)varma82
Hiiripöllö (Surnia ulula)varma80
Viirupöllö (Strix uralensis)todennäköinen40
Sarvipöllö (Asio otus)todennäköinen40
Suopöllö (Asio flammeus)varma74
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma82
Tervapääsky (Apus apus)varma72
Käenpiika (Jynx torquilla)todennäköinen61
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen50
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen40
Pohjantikka (Picoides tridactylus)todennäköinen63
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen63
Törmäpääsky (Riparia riparia)varma82
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen60
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen50
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma73
Virtavästäräkki (Motacilla cinerea)varma74
Västäräkki (Motacilla alba)varma75
Tilhi (Bombycilla garrulus)varma73
Koskikara (Cinclus cinclus)varma82
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen63
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)varma73
Sinirinta (Luscinia svecica)todennäköinen63
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen63
Pensastasku (Saxicola rubetra)todennäköinen63
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)todennäköinen50
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)todennäköinen63
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen63
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma75
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen50
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen40
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)todennäköinen40
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen40
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen63
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen50
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma73
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma75
Hömötiainen (Parus montanus)varma72
Sinitiainen (Parus caeruleus)todennäköinen50
Talitiainen (Parus major)varma73
Puukiipijä (Certhia familiaris)todennäköinen50
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma74
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)mahdollinen30
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen50
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)varma80
Harakka (Pica pica)varma73
Naakka (Corvus monedula)mahdollinen20
Varis (Corvus corone)varma73
Korppi (Corvus corax)mahdollinen30
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma82
Varpunen (Passer domesticus)todennäköinen50
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen63
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen63
Viherpeippo (Carduelis chloris)todennäköinen40
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)varma73
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)varma73
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen40
Taviokuurna (Pinicola enucleator)todennäköinen40
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen63
Pohjansirkku (Emberiza rustica)varma73
Pikkusirkku (Emberiza pusilla)varma73
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma73

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 333.

PesimisvarmuusLajeja
Varma66
Todennäköinen61
Mahdollinen13

Ruudun alue:

Kuusamon lintukerho

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Hyvä
2Tyydyttävä
1Välttävä