Ruutu 732:362, Kuusamo Kiitämä

Ruudulla pesii varmasti 40, todennäköisesti 41 ja mahdollisesti 24 lajia (yht. 105).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma75
Metsähanhi (Anser fabalis)todennäköinen50
Haapana (Anas penelope)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Jouhisorsa (Anas acuta)todennäköinen50
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma73
Lapasotka (Aythya marila)todennäköinen40
Mustalintu (Melanitta nigra)todennäköinen50
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)varma73
Telkkä (Bucephala clangula)varma73
Uivelo (Mergellus albellus)varma73
Tukkakoskelo (Mergus serrator)mahdollinen30
Isokoskelo (Mergus merganser)todennäköinen50
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Riekko (Lagopus lagopus)mahdollinen20
Teeri (Tetrao tetrix)varma73
Metso (Tetrao urogallus)todennäköinen50
Kaakkuri (Gavia stellata)mahdollinen20
Kuikka (Gavia arctica)varma75
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)mahdollinen20
Kanahaukka (Accipiter gentilis)todennäköinen40
Varpushaukka (Accipiter nisus)mahdollinen20
Hiirihaukka (Buteo buteo)mahdollinen20
Piekana (Buteo lagopus)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)todennäköinen40
Nuolihaukka (Falco subbuteo)mahdollinen30
Kurki (Grus grus)todennäköinen64
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)todennäköinen40
Suokukko (Philomachus pugnax)mahdollinen30
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)mahdollinen20
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)todennäköinen40
Kuovi (Numenius arquata)todennäköinen40
Mustaviklo (Tringa erythropus)todennäköinen50
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen63
Liro (Tringa glareola)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen40
Vesipääsky (Phalaropus lobatus)mahdollinen30
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)varma75
Naurulokki (Larus ridibundus)varma75
Kalalokki (Larus canus)varma73
Selkälokki (Larus fuscus)todennäköinen50
Harmaalokki (Larus argentatus)mahdollinen30
Kalatiira (Sterna hirundo)varma75
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma73
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen50
Turturikyyhky (Streptopelia turtur)mahdollinen20
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Hiiripöllö (Surnia ulula)todennäköinen40
Helmipöllö (Aegolius funereus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)todennäköinen40
Käenpiika (Jynx torquilla)mahdollinen20
Käpytikka (Dendrocopos major)todennäköinen40
Törmäpääsky (Riparia riparia)mahdollinen30
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma74
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma74
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma73
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma70
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma73
Västäräkki (Motacilla alba)varma73
Tilhi (Bombycilla garrulus)varma73
Koskikara (Cinclus cinclus)todennäköinen50
Rautiainen (Prunella modularis)mahdollinen30
Punarinta (Erithacus rubecula)mahdollinen30
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen63
Pensastasku (Saxicola rubetra)todennäköinen50
Mustarastas (Turdus merula)varma74
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)varma74
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma74
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma82
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen63
Pensaskerttu (Sylvia communis)mahdollinen20
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma73
Hippiäinen (Regulus regulus)mahdollinen30
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma73
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)mahdollinen30
Hömötiainen (Parus montanus)varma73
Töyhtötiainen (Parus cristatus)mahdollinen20
Sinitiainen (Parus caeruleus)mahdollinen30
Talitiainen (Parus major)todennäköinen63
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)todennäköinen60
Närhi (Garrulus glandarius)mahdollinen30
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)varma73
Harakka (Pica pica)todennäköinen50
Naakka (Corvus monedula)todennäköinen50
Varis (Corvus corone)todennäköinen50
Korppi (Corvus corax)varma75
Varpunen (Passer domesticus)todennäköinen50
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen40
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen40
Viherpeippo (Carduelis chloris)todennäköinen40
Tikli (Carduelis carduelis)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera)mahdollinen20
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)varma73
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen40
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen40
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen50
Pohjansirkku (Emberiza rustica)varma73
Pikkusirkku (Emberiza pusilla)todennäköinen50
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma73

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 226.

PesimisvarmuusLajeja
Varma40
Todennäköinen41
Mahdollinen24

Ruudun alue:

Kuusamon lintukerho

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Tyydyttävä
2Tyydyttävä
1Välttävä