Ruutu 732:359, Kuusamo Nilonkangas

Ruudulla pesii varmasti 71, todennäköisesti 43 ja mahdollisesti 26 lajia (yht. 140).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma75
Haapana (Anas penelope)varma73
Harmaasorsa (Anas strepera)mahdollinen30
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma80
Jouhisorsa (Anas acuta)todennäköinen50
Heinätavi (Anas querquedula)todennäköinen50
Lapasorsa (Anas clypeata)varma73
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen40
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma82
Mustalintu (Melanitta nigra)mahdollinen20
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)varma73
Telkkä (Bucephala clangula)varma82
Uivelo (Mergellus albellus)varma82
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)todennäköinen61
Pyy (Bonasa bonasia)todennäköinen40
Riekko (Lagopus lagopus)varma82
Teeri (Tetrao tetrix)mahdollinen30
Metso (Tetrao urogallus)varma73
Fasaani (Phasianus colchicus)todennäköinen40
Kuikka (Gavia arctica)varma82
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)todennäköinen61
Härkälintu (Podiceps grisegena)mahdollinen30
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)todennäköinen50
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)mahdollinen20
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)mahdollinen20
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)mahdollinen20
Kanahaukka (Accipiter gentilis)varma82
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma74
Hiirihaukka (Buteo buteo)mahdollinen20
Piekana (Buteo lagopus)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)varma74
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)todennäköinen63
Ampuhaukka (Falco columbarius)varma82
Nuolihaukka (Falco subbuteo)mahdollinen20
Nokikana (Fulica atra)todennäköinen50
Kurki (Grus grus)todennäköinen63
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma73
Tylli (Charadrius hiaticula)varma82
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)todennäköinen63
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma75
Suokukko (Philomachus pugnax)todennäköinen50
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)mahdollinen30
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)varma82
Kuovi (Numenius arquata)varma75
Mustaviklo (Tringa erythropus)todennäköinen63
Punajalkaviklo (Tringa totanus)mahdollinen20
Valkoviklo (Tringa nebularia)varma73
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Liro (Tringa glareola)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen63
Vesipääsky (Phalaropus lobatus)todennäköinen50
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)varma82
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma82
Selkälokki (Larus fuscus)todennäköinen40
Harmaalokki (Larus argentatus)varma73
Merilokki (Larus marinus)mahdollinen30
Kalatiira (Sterna hirundo)varma74
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma82
Kesykyyhky (Columba livia)varma82
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen50
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)mahdollinen20
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen50
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)todennäköinen40
Suopöllö (Asio flammeus)mahdollinen30
Helmipöllö (Aegolius funereus)mahdollinen20
Tervapääsky (Apus apus)todennäköinen50
Harmaapäätikka (Picus canus)todennäköinen40
Palokärki (Dryocopus martius)varma82
Käpytikka (Dendrocopos major)varma82
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma72
Pohjantikka (Picoides tridactylus)varma73
Kiuru (Alauda arvensis)mahdollinen30
Törmäpääsky (Riparia riparia)varma72
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma73
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma82
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma74
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Tilhi (Bombycilla garrulus)todennäköinen50
Koskikara (Cinclus cinclus)mahdollinen20
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen50
Punarinta (Erithacus rubecula)varma73
Sinirinta (Luscinia svecica)todennäköinen40
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)todennäköinen40
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma82
Pensastasku (Saxicola rubetra)todennäköinen63
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)todennäköinen63
Mustarastas (Turdus merula)todennäköinen50
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen63
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma82
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen63
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)mahdollinen20
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen50
Hernekerttu (Sylvia curruca)mahdollinen20
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)mahdollinen20
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen40
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma74
Hippiäinen (Regulus regulus)varma73
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma82
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Hömötiainen (Parus montanus)varma82
Lapintiainen (Parus cinctus)varma82
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma82
Pähkinänakkeli (Sitta europaea)todennäköinen40
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma74
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma73
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)mahdollinen20
Närhi (Garrulus glandarius)varma73
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)varma73
Harakka (Pica pica)varma81
Naakka (Corvus monedula)mahdollinen30
Mustavaris (Corvus frugilegus)mahdollinen30
Varis (Corvus corone)varma74
Korppi (Corvus corax)varma71
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma73
Varpunen (Passer domesticus)varma81
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma80
Peippo (Fringilla coelebs)varma73
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen63
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma75
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen63
Tundraurpiainen (Carduelis hornemanni)mahdollinen20
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)varma73
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)varma73
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen40
Taviokuurna (Pinicola enucleator)mahdollinen20
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen60
Pohjansirkku (Emberiza rustica)varma82
Pikkusirkku (Emberiza pusilla)todennäköinen63
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma73

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 325.

PesimisvarmuusLajeja
Varma71
Todennäköinen43
Mahdollinen26

Ruudun alue:

Kuusamon lintukerho

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen