Ruutu 721:342, Oulu Oulun keskusta

Ruudulla pesii varmasti 99, todennäköisesti 41 ja mahdollisesti 18 lajia (yht. 158).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma73
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma73
Metsähanhi (Anser fabalis)mahdollinen20
Merihanhi (Anser anser)varma73
Kanadanhanhi (Branta canadensis)mahdollinen20
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)mahdollinen20
Ristisorsa (Tadorna tadorna)varma73
Haapana (Anas penelope)varma82
Harmaasorsa (Anas strepera)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma82
Jouhisorsa (Anas acuta)todennäköinen50
Heinätavi (Anas querquedula)varma73
Lapasorsa (Anas clypeata)varma73
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen40
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma80
Mustalintu (Melanitta nigra)mahdollinen20
Telkkä (Bucephala clangula)varma82
Uivelo (Mergellus albellus)todennäköinen40
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)varma82
Pyy (Bonasa bonasia)todennäköinen40
Peltopyy (Perdix perdix)todennäköinen50
Fasaani (Phasianus colchicus)varma73
Kaakkuri (Gavia stellata)mahdollinen20
Kuikka (Gavia arctica)mahdollinen20
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma82
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)mahdollinen30
Merimetso (Phalacrocorax carbo)mahdollinen20
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)todennäköinen40
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma73
Kanahaukka (Accipiter gentilis)todennäköinen50
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma74
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)mahdollinen20
Luhtahuitti (Porzana porzana)todennäköinen40
Nokikana (Fulica atra)varma75
Kurki (Grus grus)mahdollinen20
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma82
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma82
Tylli (Charadrius hiaticula)varma82
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma82
Lapinsirri (Calidris temminckii)varma82
Suokukko (Philomachus pugnax)todennäköinen63
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)mahdollinen20
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen63
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)varma73
Mustapyrstökuiri (Limosa limosa)mahdollinen20
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)todennäköinen40
Kuovi (Numenius arquata)varma82
Mustaviklo (Tringa erythropus)todennäköinen40
Punajalkaviklo (Tringa totanus)varma82
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen63
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Liro (Tringa glareola)todennäköinen40
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma82
Karikukko (Arenaria interpres)varma73
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)todennäköinen63
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma82
Selkälokki (Larus fuscus)todennäköinen50
Harmaalokki (Larus argentatus)varma82
Merilokki (Larus marinus)todennäköinen50
Räyskä (Hydroprogne caspia)todennäköinen40
Kalatiira (Sterna hirundo)varma82
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma82
Pikkutiira (Sternula albifrons)varma82
Mustatiira (Chlidonias niger)todennäköinen40
Kesykyyhky (Columba livia)varma82
Uuttukyyhky (Columba oenas)varma82
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma73
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)mahdollinen20
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)varma82
Sarvipöllö (Asio otus)varma75
Suopöllö (Asio flammeus)todennäköinen40
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma82
Tervapääsky (Apus apus)varma73
Käenpiika (Jynx torquilla)todennäköinen40
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen40
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)todennäköinen40
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma81
Pohjantikka (Picoides tridactylus)todennäköinen40
Kiuru (Alauda arvensis)varma74
Törmäpääsky (Riparia riparia)varma82
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma81
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma74
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma73
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma74
Sitruunavästäräkki (Motacilla citreola)todennäköinen40
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Tilhi (Bombycilla garrulus)mahdollinen20
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)mahdollinen20
Rautiainen (Prunella modularis)varma82
Punarinta (Erithacus rubecula)varma82
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen40
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)todennäköinen50
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma82
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma74
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma74
Mustarastas (Turdus merula)varma74
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma73
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)todennäköinen40
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma74
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen40
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen40
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma73
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma74
Hernekerttu (Sylvia curruca)varma73
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma74
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)todennäköinen63
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)varma74
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma74
Hippiäinen (Regulus regulus)varma73
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma82
Pikkusieppo (Ficedula parva)mahdollinen20
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Viiksitimali (Panurus biarmicus)todennäköinen50
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma72
Hömötiainen (Parus montanus)varma81
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma81
Kuusitiainen (Parus ater)todennäköinen61
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma82
Pähkinänakkeli (Sitta europaea)mahdollinen20
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma74
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma73
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)todennäköinen40
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen40
Harakka (Pica pica)varma82
Naakka (Corvus monedula)varma73
Mustavaris (Corvus frugilegus)varma82
Varis (Corvus corone)varma82
Korppi (Corvus corax)todennäköinen50
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma73
Varpunen (Passer domesticus)varma82
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma81
Peippo (Fringilla coelebs)varma82
Järripeippo (Fringilla montifringilla)varma73
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma82
Tikli (Carduelis carduelis)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma74
Hemppo (Carduelis cannabina)varma73
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen40
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)todennäköinen40
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)varma74
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)varma74
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)varma75
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma81
Peltosirkku (Emberiza hortulana)varma74
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma74

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 397.

PesimisvarmuusLajeja
Varma99
Todennäköinen41
Mahdollinen18

Ruudun alue:

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Hyvä
1Hyvä