Ruutu 721:341, Oulunsalo Riuttu

Ruudulla pesii varmasti 65, todennäköisesti 36 ja mahdollisesti 21 lajia (yht. 122).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)todennäköinen40
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma75
Merihanhi (Anser anser)varma73
Kanadanhanhi (Branta canadensis)mahdollinen30
Ristisorsa (Tadorna tadorna)todennäköinen50
Haapana (Anas penelope)varma73
Harmaasorsa (Anas strepera)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Jouhisorsa (Anas acuta)varma74
Heinätavi (Anas querquedula)todennäköinen50
Lapasorsa (Anas clypeata)varma74
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma82
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)todennäköinen50
Telkkä (Bucephala clangula)varma73
Uivelo (Mergellus albellus)todennäköinen40
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Pyy (Bonasa bonasia)todennäköinen40
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen50
Metso (Tetrao urogallus)mahdollinen20
Peltopyy (Perdix perdix)mahdollinen20
Fasaani (Phasianus colchicus)varma80
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma73
Merimetso (Phalacrocorax carbo)varma82
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma74
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)mahdollinen20
Kanahaukka (Accipiter gentilis)todennäköinen40
Varpushaukka (Accipiter nisus)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)mahdollinen20
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)todennäköinen50
Nokikana (Fulica atra)varma75
Kurki (Grus grus)varma73
Meriharakka (Haematopus ostralegus)todennäköinen63
Tylli (Charadrius hiaticula)todennäköinen63
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma74
Suokukko (Philomachus pugnax)varma82
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)varma73
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen40
Kuovi (Numenius arquata)varma74
Punajalkaviklo (Tringa totanus)varma74
Lampiviklo (Tringa stagnatilis)mahdollinen20
Valkoviklo (Tringa nebularia)varma73
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Liro (Tringa glareola)varma73
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma82
Karikukko (Arenaria interpres)todennäköinen50
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)varma75
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma75
Selkälokki (Larus fuscus)varma75
Harmaalokki (Larus argentatus)varma75
Merilokki (Larus marinus)varma75
Räyskä (Hydroprogne caspia)varma74
Kalatiira (Sterna hirundo)varma75
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma82
Pikkutiira (Sternula albifrons)mahdollinen30
Uuttukyyhky (Columba oenas)todennäköinen50
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma73
Käki (Cuculus canorus)mahdollinen20
Viirupöllö (Strix uralensis)varma82
Suopöllö (Asio flammeus)todennäköinen61
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma82
Tervapääsky (Apus apus)todennäköinen50
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen50
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma71
Pohjantikka (Picoides tridactylus)mahdollinen20
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen64
Törmäpääsky (Riparia riparia)mahdollinen30
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma73
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen63
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma74
Keltavästäräkki (Motacilla flava)todennäköinen63
Västäräkki (Motacilla alba)varma74
Rautiainen (Prunella modularis)mahdollinen20
Punarinta (Erithacus rubecula)varma74
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma72
Pensastasku (Saxicola rubetra)todennäköinen63
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma73
Mustarastas (Turdus merula)varma74
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen63
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma74
Kulorastas (Turdus viscivorus)mahdollinen20
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma73
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)mahdollinen20
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen63
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen63
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)mahdollinen20
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma82
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen63
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma73
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma72
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma73
Hömötiainen (Parus montanus)varma74
Lapintiainen (Parus cinctus)mahdollinen20
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma73
Kuusitiainen (Parus ater)todennäköinen40
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma73
Talitiainen (Parus major)varma74
Puukiipijä (Certhia familiaris)todennäköinen63
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)mahdollinen20
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)mahdollinen20
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen50
Harakka (Pica pica)varma73
Varis (Corvus corone)varma75
Korppi (Corvus corax)todennäköinen63
Varpunen (Passer domesticus)varma81
Peippo (Fringilla coelebs)varma73
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen63
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen63
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen50
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)mahdollinen20
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen63
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)mahdollinen30
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen63
Pohjansirkku (Emberiza rustica)mahdollinen20
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma73

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 288.

PesimisvarmuusLajeja
Varma65
Todennäköinen36
Mahdollinen21

Ruudun alue:

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Tyydyttävä