Ruutu 720:340, Siikajoki Säärenperä

Ruudulla pesii varmasti 56, todennäköisesti 54 ja mahdollisesti 23 lajia (yht. 133).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)todennäköinen50
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Metsähanhi (Anser fabalis)mahdollinen20
Merihanhi (Anser anser)varma73
Kanadanhanhi (Branta canadensis)mahdollinen20
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)todennäköinen50
Ristisorsa (Tadorna tadorna)todennäköinen50
Haapana (Anas penelope)varma73
Harmaasorsa (Anas strepera)todennäköinen40
Tavi (Anas crecca)todennäköinen50
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Jouhisorsa (Anas acuta)varma82
Heinätavi (Anas querquedula)todennäköinen40
Lapasorsa (Anas clypeata)varma82
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma82
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)todennäköinen50
Telkkä (Bucephala clangula)todennäköinen50
Uivelo (Mergellus albellus)todennäköinen50
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Pyy (Bonasa bonasia)mahdollinen20
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen50
Fasaani (Phasianus colchicus)todennäköinen40
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)todennäköinen50
Härkälintu (Podiceps grisegena)todennäköinen50
Merimetso (Phalacrocorax carbo)mahdollinen20
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)todennäköinen40
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma74
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)mahdollinen20
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma74
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma74
Ampuhaukka (Falco columbarius)mahdollinen20
Ruisrääkkä (Crex crex)mahdollinen20
Kurki (Grus grus)todennäköinen64
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma82
Pikkutylli (Charadrius dubius)mahdollinen20
Tylli (Charadrius hiaticula)varma73
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma82
Lapinsirri (Calidris temminckii)mahdollinen30
Suosirri (Calidris alpina)varma82
Suokukko (Philomachus pugnax)varma82
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)todennäköinen40
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)varma73
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen40
Mustapyrstökuiri (Limosa limosa)todennäköinen63
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)mahdollinen20
Kuovi (Numenius arquata)varma73
Mustaviklo (Tringa erythropus)mahdollinen20
Punajalkaviklo (Tringa totanus)varma82
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen63
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Liro (Tringa glareola)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen63
Karikukko (Arenaria interpres)todennäköinen63
Merikihu (Stercorarius parasiticus)todennäköinen63
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)varma82
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma82
Selkälokki (Larus fuscus)mahdollinen30
Harmaalokki (Larus argentatus)varma75
Merilokki (Larus marinus)todennäköinen63
Räyskä (Hydroprogne caspia)todennäköinen40
Kalatiira (Sterna hirundo)varma82
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma82
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma73
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)todennäköinen40
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)varma72
Suopöllö (Asio flammeus)mahdollinen20
Tervapääsky (Apus apus)todennäköinen50
Käenpiika (Jynx torquilla)mahdollinen20
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen40
Käpytikka (Dendrocopos major)todennäköinen63
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen40
Pohjantikka (Picoides tridactylus)todennäköinen40
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen63
Törmäpääsky (Riparia riparia)varma74
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma73
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma74
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma82
Keltavästäräkki (Motacilla flava)todennäköinen63
Västäräkki (Motacilla alba)varma74
Tilhi (Bombycilla garrulus)mahdollinen30
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)varma73
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen40
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen63
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma73
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma74
Mustarastas (Turdus merula)varma73
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma75
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen63
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma72
Kulorastas (Turdus viscivorus)mahdollinen20
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma74
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)mahdollinen20
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)todennäköinen40
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen63
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen40
Pensaskerttu (Sylvia communis)mahdollinen20
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)todennäköinen40
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen40
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma74
Hippiäinen (Regulus regulus)mahdollinen20
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma74
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma72
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen63
Kuusitiainen (Parus ater)todennäköinen40
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma73
Talitiainen (Parus major)varma73
Puukiipijä (Certhia familiaris)todennäköinen40
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)mahdollinen30
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)mahdollinen20
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen63
Harakka (Pica pica)varma73
Naakka (Corvus monedula)varma73
Varis (Corvus corone)varma73
Korppi (Corvus corax)varma73
Kottarainen (Sturnus vulgaris)mahdollinen20
Varpunen (Passer domesticus)varma74
Peippo (Fringilla coelebs)varma73
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen63
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Hemppo (Carduelis cannabina)todennäköinen40
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen63
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma82
Peltosirkku (Emberiza hortulana)mahdollinen20
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma73

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 299.

PesimisvarmuusLajeja
Varma56
Todennäköinen54
Mahdollinen23

Ruudun alue:

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Välttävä