Ruutu 719:342, Liminka Limingan keskusta

Ruudulla pesii varmasti 70, todennäköisesti 52 ja mahdollisesti 15 lajia (yht. 137).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Metsähanhi (Anser fabalis)mahdollinen30
Merihanhi (Anser anser)varma73
Kanadanhanhi (Branta canadensis)mahdollinen20
Haapana (Anas penelope)todennäköinen50
Harmaasorsa (Anas strepera)todennäköinen40
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Jouhisorsa (Anas acuta)varma82
Heinätavi (Anas querquedula)todennäköinen50
Lapasorsa (Anas clypeata)varma82
Punasotka (Aythya ferina)mahdollinen20
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma73
Telkkä (Bucephala clangula)varma80
Uivelo (Mergellus albellus)todennäköinen50
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen50
Isokoskelo (Mergus merganser)todennäköinen50
Teeri (Tetrao tetrix)varma82
Peltopyy (Perdix perdix)varma82
Fasaani (Phasianus colchicus)todennäköinen50
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)todennäköinen50
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)todennäköinen50
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)todennäköinen40
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma74
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)varma74
Kanahaukka (Accipiter gentilis)todennäköinen40
Varpushaukka (Accipiter nisus)todennäköinen40
Hiirihaukka (Buteo buteo)todennäköinen40
Sääksi (Pandion haliaetus)mahdollinen20
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma82
Ampuhaukka (Falco columbarius)todennäköinen50
Luhtakana (Rallus aquaticus)mahdollinen30
Ruisrääkkä (Crex crex)mahdollinen20
Liejukana (Gallinula chloropus)todennäköinen40
Nokikana (Fulica atra)varma82
Kurki (Grus grus)todennäköinen50
Meriharakka (Haematopus ostralegus)todennäköinen40
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma82
Suokukko (Philomachus pugnax)todennäköinen64
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)varma73
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)varma82
Mustapyrstökuiri (Limosa limosa)varma73
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)mahdollinen20
Kuovi (Numenius arquata)varma82
Mustaviklo (Tringa erythropus)todennäköinen50
Punajalkaviklo (Tringa totanus)varma73
Lampiviklo (Tringa stagnatilis)todennäköinen63
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen63
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Liro (Tringa glareola)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma73
Vesipääsky (Phalaropus lobatus)mahdollinen30
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)varma73
Naurulokki (Larus ridibundus)varma75
Kalalokki (Larus canus)varma82
Selkälokki (Larus fuscus)todennäköinen50
Harmaalokki (Larus argentatus)varma74
Merilokki (Larus marinus)varma75
Kalatiira (Sterna hirundo)varma73
Lapintiira (Sterna paradisaea)todennäköinen40
Kesykyyhky (Columba livia)varma72
Uuttukyyhky (Columba oenas)varma82
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma82
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)todennäköinen63
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Hiiripöllö (Surnia ulula)varma73
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)mahdollinen20
Sarvipöllö (Asio otus)varma73
Suopöllö (Asio flammeus)varma73
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma82
Tervapääsky (Apus apus)varma72
Käenpiika (Jynx torquilla)todennäköinen40
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen40
Käpytikka (Dendrocopos major)todennäköinen40
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen40
Pohjantikka (Picoides tridactylus)todennäköinen40
Kangaskiuru (Lullula arborea)mahdollinen20
Kiuru (Alauda arvensis)varma73
Törmäpääsky (Riparia riparia)varma82
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma81
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma81
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen63
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma82
Keltavästäräkki (Motacilla flava)todennäköinen63
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Tilhi (Bombycilla garrulus)mahdollinen20
Punarinta (Erithacus rubecula)varma73
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma82
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma73
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma73
Mustarastas (Turdus merula)todennäköinen63
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen63
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma73
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen50
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma73
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen40
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)todennäköinen40
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma73
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen40
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma74
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen40
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma74
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma73
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)mahdollinen30
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen50
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma82
Kuusitiainen (Parus ater)todennäköinen50
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma81
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma82
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma74
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)mahdollinen20
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen50
Harakka (Pica pica)varma82
Naakka (Corvus monedula)varma82
Mustavaris (Corvus frugilegus)varma82
Varis (Corvus corone)varma80
Korppi (Corvus corax)todennäköinen63
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma82
Varpunen (Passer domesticus)varma81
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma82
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen63
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen63
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma82
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Hemppo (Carduelis cannabina)todennäköinen50
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)mahdollinen20
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen40
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)varma74
Lapinsirkku (Calcarius lapponicus)mahdollinen30
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma82
Peltosirkku (Emberiza hortulana)todennäköinen50
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma82

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 329.

PesimisvarmuusLajeja
Varma70
Todennäköinen52
Mahdollinen15

Ruudun alue:

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen