Ruutu 703:324, Vöyri-Maksamaa Västerö

Ruudulla pesii varmasti 35, todennäköisesti 49 ja mahdollisesti 13 lajia (yht. 97).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)todennäköinen50
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma82
Merihanhi (Anser anser)todennäköinen50
Kanadanhanhi (Branta canadensis)varma73
Haapana (Anas penelope)todennäköinen50
Tavi (Anas crecca)todennäköinen61
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen50
Telkkä (Bucephala clangula)varma72
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen50
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Pyy (Bonasa bonasia)todennäköinen50
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen50
Kuikka (Gavia arctica)varma75
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)todennäköinen62
Härkälintu (Podiceps grisegena)varma75
Merimetso (Phalacrocorax carbo)mahdollinen30
Harmaahaikara (Ardea cinerea)todennäköinen40
Kanahaukka (Accipiter gentilis)todennäköinen40
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma74
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Kurki (Grus grus)todennäköinen61
Meriharakka (Haematopus ostralegus)mahdollinen20
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)mahdollinen20
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen50
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen61
Kuovi (Numenius arquata)mahdollinen20
Punajalkaviklo (Tringa totanus)mahdollinen20
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen63
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)todennäköinen50
Naurulokki (Larus ridibundus)todennäköinen50
Kalalokki (Larus canus)varma75
Selkälokki (Larus fuscus)varma73
Harmaalokki (Larus argentatus)varma75
Merilokki (Larus marinus)todennäköinen40
Räyskä (Hydroprogne caspia)mahdollinen20
Kalatiira (Sterna hirundo)varma75
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma75
Uuttukyyhky (Columba oenas)mahdollinen20
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen50
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Huuhkaja (Bubo bubo)varma71
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)todennäköinen50
Helmipöllö (Aegolius funereus)todennäköinen62
Käenpiika (Jynx torquilla)todennäköinen40
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen61
Käpytikka (Dendrocopos major)todennäköinen63
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen40
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)todennäköinen61
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen50
Västäräkki (Motacilla alba)varma81
Tilhi (Bombycilla garrulus)mahdollinen30
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen40
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen50
Punarinta (Erithacus rubecula)varma82
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen63
Mustarastas (Turdus merula)varma74
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)varma74
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma74
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen40
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen50
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)mahdollinen20
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen50
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen50
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)todennäköinen40
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)mahdollinen20
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen50
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma74
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen50
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma81
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma81
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)todennäköinen50
Hömötiainen (Parus montanus)varma73
Töyhtötiainen (Parus cristatus)todennäköinen50
Kuusitiainen (Parus ater)todennäköinen50
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma81
Talitiainen (Parus major)varma81
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma73
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen50
Kuukkeli (Perisoreus infaustus)mahdollinen30
Harakka (Pica pica)varma81
Naakka (Corvus monedula)mahdollinen30
Varis (Corvus corone)varma73
Korppi (Corvus corax)varma80
Varpunen (Passer domesticus)mahdollinen20
Peippo (Fringilla coelebs)varma74
Viherpeippo (Carduelis chloris)todennäköinen50
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen50
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen50
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)varma73
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen50
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma73
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen63

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Hyvä.
Pesimisvarmuussumma on 216.

PesimisvarmuusLajeja
Varma35
Todennäköinen49
Mahdollinen13

Ruudun alue:

Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Hyvä
1+2Satunnaistietoja
2Satunnaistietoja
1Satunnaistietoja