Ruutu 700:321, Vaasa Långskäret

Ruudulla pesii varmasti 49, todennäköisesti 34 ja mahdollisesti 29 lajia (yht. 112).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma80
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma75
Merihanhi (Anser anser)varma73
Kanadanhanhi (Branta canadensis)mahdollinen30
Haapana (Anas penelope)mahdollinen20
Tavi (Anas crecca)todennäköinen60
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Heinätavi (Anas querquedula)mahdollinen20
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen60
Lapasotka (Aythya marila)mahdollinen20
Haahka (Somateria mollissima)mahdollinen20
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)varma73
Telkkä (Bucephala clangula)varma73
Uivelo (Mergellus albellus)mahdollinen20
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen60
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Pyy (Bonasa bonasia)todennäköinen60
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen60
Metso (Tetrao urogallus)todennäköinen40
Kuikka (Gavia arctica)mahdollinen20
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma75
Härkälintu (Podiceps grisegena)varma75
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)varma73
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)mahdollinen20
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma70
Kanahaukka (Accipiter gentilis)varma82
Varpushaukka (Accipiter nisus)todennäköinen40
Hiirihaukka (Buteo buteo)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)mahdollinen20
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)todennäköinen60
Nuolihaukka (Falco subbuteo)varma73
Luhtahuitti (Porzana porzana)todennäköinen60
Kurki (Grus grus)varma82
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma82
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen60
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen60
Kuovi (Numenius arquata)mahdollinen20
Punajalkaviklo (Tringa totanus)mahdollinen30
Metsäviklo (Tringa ochropus)varma70
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma82
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)mahdollinen20
Naurulokki (Larus ridibundus)varma72
Kalalokki (Larus canus)varma82
Harmaalokki (Larus argentatus)varma70
Merilokki (Larus marinus)varma70
Räyskä (Hydroprogne caspia)mahdollinen30
Kalatiira (Sterna hirundo)varma70
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma73
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma82
Käki (Cuculus canorus)mahdollinen20
Huuhkaja (Bubo bubo)todennäköinen40
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)varma70
Lehtopöllö (Strix aluco)mahdollinen20
Viirupöllö (Strix uralensis)todennäköinen40
Helmipöllö (Aegolius funereus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)mahdollinen20
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen60
Käpytikka (Dendrocopos major)varma74
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma81
Pohjantikka (Picoides tridactylus)todennäköinen60
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma70
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma72
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen60
Niittykirvinen (Anthus pratensis)mahdollinen20
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Tilhi (Bombycilla garrulus)mahdollinen20
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)mahdollinen20
Rautiainen (Prunella modularis)varma74
Punarinta (Erithacus rubecula)varma70
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen40
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma82
Pensastasku (Saxicola rubetra)mahdollinen20
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)mahdollinen20
Mustarastas (Turdus merula)todennäköinen60
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma70
Laulurastas (Turdus philomelos)varma70
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen60
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)mahdollinen20
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)todennäköinen40
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma70
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen60
Pensaskerttu (Sylvia communis)todennäköinen60
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)mahdollinen20
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen60
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma74
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen60
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma75
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma81
Hömötiainen (Parus montanus)varma73
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma70
Kuusitiainen (Parus ater)todennäköinen60
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma81
Talitiainen (Parus major)varma81
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma70
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)mahdollinen20
Närhi (Garrulus glandarius)varma70
Harakka (Pica pica)mahdollinen20
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)varma73
Naakka (Corvus monedula)todennäköinen60
Varis (Corvus corone)varma70
Korppi (Corvus corax)todennäköinen60
Peippo (Fringilla coelebs)varma70
Järripeippo (Fringilla montifringilla)mahdollinen20
Viherpeippo (Carduelis chloris)todennäköinen60
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen60
Urpiainen (Carduelis flammea)mahdollinen20
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)mahdollinen30
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen60
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen60
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen60
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen60

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Hyvä.
Pesimisvarmuussumma on 244.

PesimisvarmuusLajeja
Varma49
Todennäköinen34
Mahdollinen29

Ruudun alue:

Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Hyvä
1+2Tyydyttävä
2Välttävä
1Satunnaistietoja