Ruutu 693:320, Kaskinen Kaskisten keskusta

Ruudulla pesii varmasti 98, todennäköisesti 34 ja mahdollisesti 9 lajia (yht. 141).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma82
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma82
Metsähanhi (Anser fabalis)mahdollinen20
Merihanhi (Anser anser)varma73
Kanadanhanhi (Branta canadensis)varma73
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)todennäköinen60
Ristisorsa (Tadorna tadorna)mahdollinen30
Haapana (Anas penelope)todennäköinen50
Harmaasorsa (Anas strepera)todennäköinen50
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Jouhisorsa (Anas acuta)varma82
Heinätavi (Anas querquedula)mahdollinen30
Lapasorsa (Anas clypeata)varma73
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen60
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma82
Lapasotka (Aythya marila)todennäköinen60
Haahka (Somateria mollissima)varma73
Mustalintu (Melanitta nigra)mahdollinen30
Telkkä (Bucephala clangula)varma73
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)varma73
Metso (Tetrao urogallus)varma73
Peltopyy (Perdix perdix)varma73
Fasaani (Phasianus colchicus)varma73
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma73
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)varma82
Harmaahaikara (Ardea cinerea)mahdollinen30
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)varma73
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)todennäköinen40
Kanahaukka (Accipiter gentilis)varma82
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma73
Hiirihaukka (Buteo buteo)varma73
Sääksi (Pandion haliaetus)mahdollinen30
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma82
Nuolihaukka (Falco subbuteo)todennäköinen60
Luhtakana (Rallus aquaticus)todennäköinen40
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen40
Nokikana (Fulica atra)todennäköinen60
Kurki (Grus grus)varma82
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma82
Pikkutylli (Charadrius dubius)todennäköinen63
Tylli (Charadrius hiaticula)varma73
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma82
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen63
Heinäkurppa (Gallinago media)mahdollinen20
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)varma73
Kuovi (Numenius arquata)varma82
Punajalkaviklo (Tringa totanus)todennäköinen63
Metsäviklo (Tringa ochropus)varma73
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma70
Naurulokki (Larus ridibundus)varma73
Kalalokki (Larus canus)varma75
Harmaalokki (Larus argentatus)varma70
Merilokki (Larus marinus)varma70
Räyskä (Hydroprogne caspia)todennäköinen50
Kalatiira (Sterna hirundo)varma75
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma75
Kesykyyhky (Columba livia)varma82
Uuttukyyhky (Columba oenas)varma72
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma70
Käki (Cuculus canorus)varma73
Huuhkaja (Bubo bubo)todennäköinen40
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)varma73
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Viirupöllö (Strix uralensis)varma82
Sarvipöllö (Asio otus)varma73
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma82
Tervapääsky (Apus apus)varma72
Käenpiika (Jynx torquilla)varma81
Palokärki (Dryocopus martius)varma81
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma72
Pohjantikka (Picoides tridactylus)varma72
Kiuru (Alauda arvensis)varma73
Törmäpääsky (Riparia riparia)mahdollinen30
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen60
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma74
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma73
Västäräkki (Motacilla alba)varma74
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)varma73
Rautiainen (Prunella modularis)varma82
Punarinta (Erithacus rubecula)varma82
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen60
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)varma82
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen63
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma73
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma82
Mustarastas (Turdus merula)varma80
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma73
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen60
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)todennäköinen40
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen60
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen60
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)todennäköinen40
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)mahdollinen20
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma73
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen60
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen63
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma73
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)todennäköinen60
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen40
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma70
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen40
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma70
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma80
Viiksitimali (Panurus biarmicus)todennäköinen50
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma73
Hömötiainen (Parus montanus)varma70
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma80
Kuusitiainen (Parus ater)varma73
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma73
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma82
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma73
Närhi (Garrulus glandarius)varma74
Harakka (Pica pica)varma82
Naakka (Corvus monedula)varma82
Varis (Corvus corone)varma82
Korppi (Corvus corax)varma82
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma74
Varpunen (Passer domesticus)varma74
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma72
Peippo (Fringilla coelebs)varma70
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma81
Tikli (Carduelis carduelis)todennäköinen60
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Hemppo (Carduelis cannabina)varma82
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen50
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)varma82
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen40
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma73
Peltosirkku (Emberiza hortulana)todennäköinen40
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma72

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 371.

PesimisvarmuusLajeja
Varma98
Todennäköinen34
Mahdollinen9

Ruudun alue:

Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen