Ruutu 692:362, Liperi Salonnenä

Ruudulla pesii varmasti 28, todennäköisesti 42 ja mahdollisesti 9 lajia (yht. 79).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)mahdollinen30
Haapana (Anas penelope)todennäköinen50
Tavi (Anas crecca)todennäköinen50
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma82
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen50
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen50
Telkkä (Bucephala clangula)varma71
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen50
Isokoskelo (Mergus merganser)todennäköinen50
Pyy (Bonasa bonasia)todennäköinen50
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen40
Metso (Tetrao urogallus)mahdollinen20
Kuikka (Gavia arctica)todennäköinen60
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)mahdollinen20
Härkälintu (Podiceps grisegena)varma75
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma82
Hiirihaukka (Buteo buteo)todennäköinen66
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma80
Ampuhaukka (Falco columbarius)todennäköinen63
Nuolihaukka (Falco subbuteo)mahdollinen20
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma75
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen50
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)varma73
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen60
Naurulokki (Larus ridibundus)todennäköinen50
Kalalokki (Larus canus)varma75
Selkälokki (Larus fuscus)varma73
Harmaalokki (Larus argentatus)varma75
Kalatiira (Sterna hirundo)todennäköinen60
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen50
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen50
Viirupöllö (Strix uralensis)varma82
Sarvipöllö (Asio otus)varma70
Helmipöllö (Aegolius funereus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)todennäköinen40
Palokärki (Dryocopus martius)mahdollinen30
Käpytikka (Dendrocopos major)todennäköinen50
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma72
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma74
Västäräkki (Motacilla alba)todennäköinen61
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen63
Rautiainen (Prunella modularis)varma82
Punarinta (Erithacus rubecula)todennäköinen50
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen50
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma74
Mustarastas (Turdus merula)varma74
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma73
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen40
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen60
Hernekerttu (Sylvia curruca)varma74
Pensaskerttu (Sylvia communis)todennäköinen63
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)todennäköinen50
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen63
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen63
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen50
Harmaasieppo (Muscicapa striata)todennäköinen63
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)todennäköinen60
Hömötiainen (Parus montanus)varma72
Töyhtötiainen (Parus cristatus)mahdollinen20
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma74
Talitiainen (Parus major)varma73
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma71
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)todennäköinen63
Närhi (Garrulus glandarius)mahdollinen30
Harakka (Pica pica)todennäköinen50
Varis (Corvus corone)todennäköinen60
Korppi (Corvus corax)todennäköinen63
Peippo (Fringilla coelebs)varma75
Viherpeippo (Carduelis chloris)todennäköinen60
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen50
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)mahdollinen20
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen63
Pohjansirkku (Emberiza rustica)mahdollinen20
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen60

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Hyvä.
Pesimisvarmuussumma on 177.

PesimisvarmuusLajeja
Varma28
Todennäköinen42
Mahdollinen9

Ruudun alue:

Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Hyvä
1+2Erinomainen
2Hyvä
1Erinomainen