Ruutu 691:332, Virrat Uskalinperä

Ruudulla pesii varmasti 43, todennäköisesti 77 ja mahdollisesti 12 lajia (yht. 132).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma82
Metsähanhi (Anser fabalis)todennäköinen50
Merihanhi (Anser anser)todennäköinen40
Kanadanhanhi (Branta canadensis)todennäköinen40
Haapana (Anas penelope)varma80
Harmaasorsa (Anas strepera)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma80
Jouhisorsa (Anas acuta)varma80
Heinätavi (Anas querquedula)varma70
Lapasorsa (Anas clypeata)varma80
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen60
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma73
Telkkä (Bucephala clangula)varma80
Tukkakoskelo (Mergus serrator)mahdollinen20
Isokoskelo (Mergus merganser)todennäköinen40
Pyy (Bonasa bonasia)todennäköinen50
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen60
Metso (Tetrao urogallus)todennäköinen40
Viiriäinen (Coturnix coturnix)todennäköinen40
Fasaani (Phasianus colchicus)mahdollinen20
Kuikka (Gavia arctica)todennäköinen50
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma72
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)todennäköinen60
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)todennäköinen40
Harmaahaikara (Ardea cinerea)todennäköinen40
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma70
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)todennäköinen40
Kanahaukka (Accipiter gentilis)todennäköinen40
Varpushaukka (Accipiter nisus)todennäköinen60
Hiirihaukka (Buteo buteo)todennäköinen40
Piekana (Buteo lagopus)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)todennäköinen40
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma80
Ampuhaukka (Falco columbarius)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)todennäköinen60
Luhtakana (Rallus aquaticus)todennäköinen40
Luhtahuitti (Porzana porzana)todennäköinen40
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen40
Nokikana (Fulica atra)varma80
Kurki (Grus grus)varma80
Pikkutylli (Charadrius dubius)mahdollinen20
Kapustarinta (Pluvialis apricaria)mahdollinen20
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma80
Suokukko (Philomachus pugnax)todennäköinen50
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen50
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)mahdollinen20
Pikkukuovi (Numenius phaeopus)mahdollinen20
Kuovi (Numenius arquata)varma70
Punajalkaviklo (Tringa totanus)todennäköinen40
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen60
Metsäviklo (Tringa ochropus)varma80
Liro (Tringa glareola)todennäköinen60
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma73
Vesipääsky (Phalaropus lobatus)mahdollinen20
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)varma70
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma70
Selkälokki (Larus fuscus)todennäköinen40
Harmaalokki (Larus argentatus)todennäköinen50
Kalatiira (Sterna hirundo)varma80
Uuttukyyhky (Columba oenas)mahdollinen20
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen50
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Huuhkaja (Bubo bubo)todennäköinen40
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)varma73
Lehtopöllö (Strix aluco)todennäköinen40
Viirupöllö (Strix uralensis)todennäköinen40
Sarvipöllö (Asio otus)varma73
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma73
Tervapääsky (Apus apus)varma70
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen60
Käpytikka (Dendrocopos major)todennäköinen50
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen40
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen40
Törmäpääsky (Riparia riparia)mahdollinen20
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma70
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma72
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma74
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen40
Keltavästäräkki (Motacilla flava)todennäköinen40
Västäräkki (Motacilla alba)varma74
Tilhi (Bombycilla garrulus)mahdollinen20
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)todennäköinen63
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen40
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen40
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma73
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)todennäköinen40
Mustarastas (Turdus merula)todennäköinen50
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma73
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen60
Punakylkirastas (Turdus iliacus)todennäköinen60
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen50
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen60
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)todennäköinen40
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen50
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen40
Pensaskerttu (Sylvia communis)todennäköinen40
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)todennäköinen40
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen50
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen60
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen40
Harmaasieppo (Muscicapa striata)todennäköinen63
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma70
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma70
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen60
Töyhtötiainen (Parus cristatus)todennäköinen50
Kuusitiainen (Parus ater)todennäköinen50
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma72
Talitiainen (Parus major)varma80
Puukiipijä (Certhia familiaris)todennäköinen40
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma73
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)varma80
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen50
Harakka (Pica pica)varma73
Naakka (Corvus monedula)varma70
Mustavaris (Corvus frugilegus)todennäköinen40
Varis (Corvus corone)varma73
Korppi (Corvus corax)todennäköinen50
Kottarainen (Sturnus vulgaris)todennäköinen61
Varpunen (Passer domesticus)varma73
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen60
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen40
Viherpeippo (Carduelis chloris)todennäköinen50
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen50
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen40
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen40
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen40
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen50
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen60

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 295.

PesimisvarmuusLajeja
Varma43
Todennäköinen77
Mahdollinen12

Ruudun alue:

Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Välttävä
1Hyvä