Ruutu 685:340, Jämsä Kaipola

Ruudulla pesii varmasti 60, todennäköisesti 58 ja mahdollisesti 16 lajia (yht. 134).

LajiPesimisvarmuusPV
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma82
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)todennäköinen40
Haapana (Anas penelope)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma82
Jouhisorsa (Anas acuta)varma73
Lapasorsa (Anas clypeata)varma73
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen40
Tukkasotka (Aythya fuligula)mahdollinen20
Telkkä (Bucephala clangula)varma80
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen40
Isokoskelo (Mergus merganser)mahdollinen30
Pyy (Bonasa bonasia)varma82
Teeri (Tetrao tetrix)varma73
Metso (Tetrao urogallus)mahdollinen20
Viiriäinen (Coturnix coturnix)todennäköinen40
Kuikka (Gavia arctica)todennäköinen50
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma80
Härkälintu (Podiceps grisegena)varma70
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)mahdollinen20
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)varma80
Harmaahaikara (Ardea cinerea)todennäköinen40
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)mahdollinen20
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma82
Kanahaukka (Accipiter gentilis)mahdollinen20
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma73
Hiirihaukka (Buteo buteo)varma70
Sääksi (Pandion haliaetus)todennäköinen40
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma80
Ampuhaukka (Falco columbarius)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)todennäköinen40
Luhtakana (Rallus aquaticus)todennäköinen40
Luhtahuitti (Porzana porzana)todennäköinen40
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen64
Liejukana (Gallinula chloropus)todennäköinen40
Nokikana (Fulica atra)varma73
Kurki (Grus grus)mahdollinen30
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma82
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma80
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma73
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen40
Kuovi (Numenius arquata)varma82
Punajalkaviklo (Tringa totanus)todennäköinen50
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen40
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma80
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)varma73
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma82
Harmaalokki (Larus argentatus)varma82
Kalatiira (Sterna hirundo)varma82
Kesykyyhky (Columba livia)varma80
Uuttukyyhky (Columba oenas)mahdollinen20
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen40
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)todennäköinen50
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Huuhkaja (Bubo bubo)todennäköinen40
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)todennäköinen40
Lehtopöllö (Strix aluco)todennäköinen40
Viirupöllö (Strix uralensis)varma70
Sarvipöllö (Asio otus)varma82
Suopöllö (Asio flammeus)mahdollinen20
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma82
Tervapääsky (Apus apus)varma82
Käenpiika (Jynx torquilla)todennäköinen40
Harmaapäätikka (Picus canus)todennäköinen60
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen62
Käpytikka (Dendrocopos major)varma82
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)todennäköinen50
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen40
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen60
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma80
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma73
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen40
Keltavästäräkki (Motacilla flava)mahdollinen20
Virtavästäräkki (Motacilla cinerea)mahdollinen20
Västäräkki (Motacilla alba)varma80
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen40
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)todennäköinen40
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen40
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen40
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma73
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma70
Mustarastas (Turdus merula)todennäköinen40
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma80
Laulurastas (Turdus philomelos)varma80
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma80
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)todennäköinen40
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)todennäköinen40
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma73
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen50
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)todennäköinen40
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)varma74
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen40
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)todennäköinen40
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma82
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen40
Pensaskerttu (Sylvia communis)todennäköinen50
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)todennäköinen40
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)varma80
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen40
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma80
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen40
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma80
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma80
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma82
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen50
Töyhtötiainen (Parus cristatus)mahdollinen30
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma80
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma73
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)mahdollinen20
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen40
Harakka (Pica pica)varma80
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)mahdollinen20
Naakka (Corvus monedula)todennäköinen50
Varis (Corvus corone)varma80
Korppi (Corvus corax)varma80
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma80
Varpunen (Passer domesticus)todennäköinen40
Pikkuvarpunen (Passer montanus)todennäköinen50
Peippo (Fringilla coelebs)varma80
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma80
Tikli (Carduelis carduelis)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma70
Hemppo (Carduelis cannabina)todennäköinen40
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen40
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen50
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)mahdollinen20
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen60
Peltosirkku (Emberiza hortulana)todennäköinen40
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen50

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 312.

PesimisvarmuusLajeja
Varma60
Todennäköinen58
Mahdollinen16

Ruudun alue:

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen