Ruutu 683:322, Pori Hyvelä

Ruudulla pesii varmasti 95, todennäköisesti 28 ja mahdollisesti 12 lajia (yht. 135).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)todennäköinen60
Tavi (Anas crecca)varma80
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma82
Lapasorsa (Anas clypeata)varma73
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen60
Telkkä (Bucephala clangula)varma82
Uivelo (Mergellus albellus)mahdollinen20
Isokoskelo (Mergus merganser)todennäköinen50
Pyy (Bonasa bonasia)mahdollinen20
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen40
Peltopyy (Perdix perdix)varma73
Viiriäinen (Coturnix coturnix)todennäköinen40
Fasaani (Phasianus colchicus)varma82
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)varma73
Harmaahaikara (Ardea cinerea)mahdollinen20
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)todennäköinen50
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)todennäköinen50
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)mahdollinen20
Kanahaukka (Accipiter gentilis)todennäköinen50
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma75
Hiirihaukka (Buteo buteo)todennäköinen50
Sääksi (Pandion haliaetus)mahdollinen20
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma82
Ampuhaukka (Falco columbarius)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)todennäköinen50
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen50
Liejukana (Gallinula chloropus)varma73
Nokikana (Fulica atra)varma73
Kurki (Grus grus)mahdollinen20
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma82
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma82
Tylli (Charadrius hiaticula)varma82
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma82
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)varma70
Kuovi (Numenius arquata)varma82
Punajalkaviklo (Tringa totanus)varma73
Metsäviklo (Tringa ochropus)varma70
Liro (Tringa glareola)mahdollinen20
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma70
Naurulokki (Larus ridibundus)varma80
Kalalokki (Larus canus)varma82
Selkälokki (Larus fuscus)mahdollinen20
Harmaalokki (Larus argentatus)todennäköinen50
Kalatiira (Sterna hirundo)varma82
Kesykyyhky (Columba livia)varma82
Uuttukyyhky (Columba oenas)todennäköinen50
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma82
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)varma70
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Huuhkaja (Bubo bubo)varma82
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)varma70
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Sarvipöllö (Asio otus)varma82
Suopöllö (Asio flammeus)todennäköinen50
Helmipöllö (Aegolius funereus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)varma82
Kuningaskalastaja (Alcedo atthis)mahdollinen20
Käenpiika (Jynx torquilla)varma70
Palokärki (Dryocopus martius)varma82
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)todennäköinen40
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma70
Kiuru (Alauda arvensis)varma82
Törmäpääsky (Riparia riparia)varma80
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)todennäköinen60
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma74
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma82
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma74
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)varma70
Rautiainen (Prunella modularis)varma70
Punarinta (Erithacus rubecula)varma82
Satakieli (Luscinia luscinia)varma73
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)varma80
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma80
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma70
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma74
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma70
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Kulorastas (Turdus viscivorus)mahdollinen20
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)varma70
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)varma73
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma74
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen60
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)varma70
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)varma73
Kultarinta (Hippolais icterina)varma74
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma82
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma73
Hernekerttu (Sylvia curruca)varma82
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma73
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)todennäköinen50
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)varma70
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)varma70
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma82
Hippiäinen (Regulus regulus)varma70
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma74
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma70
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen60
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma80
Kuusitiainen (Parus ater)varma73
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma74
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma74
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)mahdollinen20
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen40
Harakka (Pica pica)varma82
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)todennäköinen50
Naakka (Corvus monedula)varma82
Mustavaris (Corvus frugilegus)varma82
Varis (Corvus corone)varma82
Korppi (Corvus corax)todennäköinen50
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma82
Varpunen (Passer domesticus)varma82
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma82
Peippo (Fringilla coelebs)varma82
Keltahemppo (Serinus serinus)varma73
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Tikli (Carduelis carduelis)varma75
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma82
Hemppo (Carduelis cannabina)varma82
Urpiainen (Carduelis flammea)varma82
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen50
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)varma73
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)varma74
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma82
Peltosirkku (Emberiza hortulana)todennäköinen50
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma73

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 353.

PesimisvarmuusLajeja
Varma95
Todennäköinen28
Mahdollinen12

Ruudun alue:

Porin Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Hyvä
2Hyvä
1Välttävä