Ruutu 683:321, Pori Kyläsaari

Ruudulla pesii varmasti 126, todennäköisesti 44 ja mahdollisesti 6 lajia (yht. 176).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma82
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma82
Merihanhi (Anser anser)varma82
Kanadanhanhi (Branta canadensis)todennäköinen50
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)varma73
Ristisorsa (Tadorna tadorna)varma73
Haapana (Anas penelope)varma73
Harmaasorsa (Anas strepera)todennäköinen50
Tavi (Anas crecca)varma82
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma82
Jouhisorsa (Anas acuta)todennäköinen60
Heinätavi (Anas querquedula)varma73
Lapasorsa (Anas clypeata)todennäköinen60
Punasotka (Aythya ferina)varma82
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma73
Lapasotka (Aythya marila)varma73
Haahka (Somateria mollissima)varma73
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)varma70
Telkkä (Bucephala clangula)varma82
Uivelo (Mergellus albellus)varma82
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)varma72
Pyy (Bonasa bonasia)varma70
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen60
Peltopyy (Perdix perdix)varma73
Viiriäinen (Coturnix coturnix)mahdollinen20
Fasaani (Phasianus colchicus)varma73
Pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis)todennäköinen40
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma82
Härkälintu (Podiceps grisegena)mahdollinen30
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)varma82
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)varma82
Harmaahaikara (Ardea cinerea)varma82
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)todennäköinen60
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma82
Kanahaukka (Accipiter gentilis)varma74
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma73
Hiirihaukka (Buteo buteo)todennäköinen50
Sääksi (Pandion haliaetus)varma74
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma82
Ampuhaukka (Falco columbarius)varma70
Nuolihaukka (Falco subbuteo)varma73
Luhtakana (Rallus aquaticus)varma73
Luhtahuitti (Porzana porzana)todennäköinen60
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen60
Liejukana (Gallinula chloropus)todennäköinen50
Nokikana (Fulica atra)varma82
Kurki (Grus grus)varma75
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma75
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma75
Tylli (Charadrius hiaticula)varma75
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma82
Suosirri (Calidris alpina)varma70
Suokukko (Philomachus pugnax)todennäköinen50
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)todennäköinen40
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)varma82
Heinäkurppa (Gallinago media)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)varma82
Kuovi (Numenius arquata)varma75
Punajalkaviklo (Tringa totanus)varma73
Lampiviklo (Tringa stagnatilis)todennäköinen40
Valkoviklo (Tringa nebularia)todennäköinen50
Metsäviklo (Tringa ochropus)varma80
Liro (Tringa glareola)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma73
Merikihu (Stercorarius parasiticus)todennäköinen40
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)varma73
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma82
Selkälokki (Larus fuscus)todennäköinen40
Harmaalokki (Larus argentatus)varma82
Merilokki (Larus marinus)varma75
Räyskä (Hydroprogne caspia)todennäköinen50
Kalatiira (Sterna hirundo)varma75
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma75
Pikkutiira (Sternula albifrons)mahdollinen20
Mustatiira (Chlidonias niger)todennäköinen40
Kesykyyhky (Columba livia)todennäköinen60
Uuttukyyhky (Columba oenas)varma70
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma82
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)mahdollinen20
Käki (Cuculus canorus)varma73
Huuhkaja (Bubo bubo)todennäköinen50
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)todennäköinen40
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Sarvipöllö (Asio otus)varma82
Suopöllö (Asio flammeus)todennäköinen40
Helmipöllö (Aegolius funereus)varma70
Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)todennäköinen60
Tervapääsky (Apus apus)varma82
Kuningaskalastaja (Alcedo atthis)todennäköinen60
Käenpiika (Jynx torquilla)varma82
Harmaapäätikka (Picus canus)todennäköinen60
Palokärki (Dryocopus martius)varma70
Käpytikka (Dendrocopos major)varma82
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)varma82
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma73
Pohjantikka (Picoides tridactylus)todennäköinen60
Kiuru (Alauda arvensis)varma74
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma73
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma82
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma80
Sitruunavästäräkki (Motacilla citreola)varma82
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)varma73
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen63
Punarinta (Erithacus rubecula)varma82
Satakieli (Luscinia luscinia)varma70
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)todennäköinen63
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma74
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma74
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma74
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma82
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)todennäköinen40
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)todennäköinen40
Ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides)mahdollinen20
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma74
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)varma73
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)todennäköinen60
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen60
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)varma74
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen60
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma70
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma82
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen60
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma82
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)todennäköinen40
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)varma74
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)varma70
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma82
Hippiäinen (Regulus regulus)varma70
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma82
Pikkusieppo (Ficedula parva)varma73
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Viiksitimali (Panurus biarmicus)varma70
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma82
Hömötiainen (Parus montanus)varma73
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma73
Kuusitiainen (Parus ater)varma82
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma82
Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)varma80
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma73
Isolepinkäinen (Lanius excubitor)varma74
Närhi (Garrulus glandarius)varma73
Harakka (Pica pica)varma82
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)varma74
Naakka (Corvus monedula)varma73
Mustavaris (Corvus frugilegus)varma74
Varis (Corvus corone)varma82
Korppi (Corvus corax)varma70
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma82
Varpunen (Passer domesticus)varma73
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma82
Peippo (Fringilla coelebs)varma82
Järripeippo (Fringilla montifringilla)todennäköinen60
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma74
Tikli (Carduelis carduelis)varma70
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen60
Hemppo (Carduelis cannabina)todennäköinen60
Urpiainen (Carduelis flammea)varma70
Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera)mahdollinen30
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen60
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)varma73
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)varma74
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma82
Peltosirkku (Emberiza hortulana)todennäköinen63
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma74

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 472.

PesimisvarmuusLajeja
Varma126
Todennäköinen44
Mahdollinen6

Ruudun alue:

Porin Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen