Ruutu 682:320, Luvia Lankoori

Ruudulla pesii varmasti 61, todennäköisesti 45 ja mahdollisesti 6 lajia (yht. 112).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma80
Merihanhi (Anser anser)varma80
Kanadanhanhi (Branta canadensis)mahdollinen30
Ristisorsa (Tadorna tadorna)todennäköinen60
Haapana (Anas penelope)mahdollinen20
Tavi (Anas crecca)todennäköinen50
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma80
Lapasorsa (Anas clypeata)varma80
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen60
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma80
Lapasotka (Aythya marila)mahdollinen30
Haahka (Somateria mollissima)varma80
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)varma80
Telkkä (Bucephala clangula)varma72
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma80
Isokoskelo (Mergus merganser)varma80
Pyy (Bonasa bonasia)varma70
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen60
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma80
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)varma80
Merimetso (Phalacrocorax carbo)varma82
Harmaahaikara (Ardea cinerea)todennäköinen60
Kanahaukka (Accipiter gentilis)todennäköinen40
Hiirihaukka (Buteo buteo)mahdollinen30
Kurki (Grus grus)todennäköinen60
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma80
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen60
Punajalkaviklo (Tringa totanus)varma80
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen60
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma80
Karikukko (Arenaria interpres)varma80
Merikihu (Stercorarius parasiticus)varma80
Naurulokki (Larus ridibundus)varma75
Kalalokki (Larus canus)varma80
Selkälokki (Larus fuscus)varma80
Harmaalokki (Larus argentatus)varma80
Merilokki (Larus marinus)varma80
Räyskä (Hydroprogne caspia)mahdollinen30
Kalatiira (Sterna hirundo)varma80
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma80
Ruokki (Alca torda)todennäköinen40
Riskilä (Cepphus grylle)varma70
Uuttukyyhky (Columba oenas)todennäköinen60
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma70
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)todennäköinen40
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen50
Huuhkaja (Bubo bubo)todennäköinen60
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)todennäköinen40
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Käenpiika (Jynx torquilla)varma82
Palokärki (Dryocopus martius)varma70
Käpytikka (Dendrocopos major)varma70
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen60
Törmäpääsky (Riparia riparia)mahdollinen30
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma80
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma80
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen60
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen60
Luotokirvinen (Anthus petrosus)varma70
Västäräkki (Motacilla alba)varma80
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen60
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen60
Punarinta (Erithacus rubecula)varma70
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen60
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma70
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma80
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma75
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma70
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen60
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)todennäköinen40
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen60
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)varma70
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)todennäköinen40
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen40
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)todennäköinen60
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen60
Hernekerttu (Sylvia curruca)varma80
Pensaskerttu (Sylvia communis)todennäköinen60
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen60
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma70
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen60
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma70
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Hömötiainen (Parus montanus)varma70
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma70
Kuusitiainen (Parus ater)varma70
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma70
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma70
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma72
Harakka (Pica pica)todennäköinen50
Naakka (Corvus monedula)todennäköinen60
Varis (Corvus corone)varma80
Korppi (Corvus corax)todennäköinen50
Kottarainen (Sturnus vulgaris)todennäköinen60
Varpunen (Passer domesticus)varma70
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma70
Peippo (Fringilla coelebs)varma82
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma82
Tikli (Carduelis carduelis)varma70
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen50
Hemppo (Carduelis cannabina)todennäköinen60
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen60
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen60
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen40
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen60
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen60
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen60

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 279.

PesimisvarmuusLajeja
Varma61
Todennäköinen45
Mahdollinen6

Ruudun alue:

Porin Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen