Ruutu 679:320, Rauma Rauman keskusta

Ruudulla pesii varmasti 90, todennäköisesti 43 ja mahdollisesti 8 lajia (yht. 141).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma80
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma75
Merihanhi (Anser anser)varma73
Kanadanhanhi (Branta canadensis)varma80
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)varma73
Haapana (Anas penelope)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Heinätavi (Anas querquedula)mahdollinen20
Lapasorsa (Anas clypeata)varma73
Punasotka (Aythya ferina)varma80
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma80
Haahka (Somateria mollissima)varma80
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)todennäköinen40
Telkkä (Bucephala clangula)varma80
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen60
Isokoskelo (Mergus merganser)varma75
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen40
Fasaani (Phasianus colchicus)varma82
Kuikka (Gavia arctica)varma75
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma82
Härkälintu (Podiceps grisegena)mahdollinen30
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)varma74
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)todennäköinen40
Harmaahaikara (Ardea cinerea)varma82
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)todennäköinen50
Kanahaukka (Accipiter gentilis)varma82
Varpushaukka (Accipiter nisus)mahdollinen20
Hiirihaukka (Buteo buteo)todennäköinen40
Sääksi (Pandion haliaetus)mahdollinen30
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)todennäköinen40
Luhtakana (Rallus aquaticus)todennäköinen40
Luhtahuitti (Porzana porzana)todennäköinen40
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen40
Liejukana (Gallinula chloropus)varma73
Nokikana (Fulica atra)varma80
Kurki (Grus grus)todennäköinen50
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma80
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma73
Tylli (Charadrius hiaticula)todennäköinen64
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma75
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)varma82
Punajalkaviklo (Tringa totanus)todennäköinen63
Metsäviklo (Tringa ochropus)varma72
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma72
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)todennäköinen40
Naurulokki (Larus ridibundus)varma75
Kalalokki (Larus canus)varma82
Selkälokki (Larus fuscus)varma75
Harmaalokki (Larus argentatus)varma75
Merilokki (Larus marinus)varma75
Kalatiira (Sterna hirundo)varma75
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma75
Kesykyyhky (Columba livia)varma72
Uuttukyyhky (Columba oenas)todennäköinen40
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma75
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)todennäköinen61
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Huuhkaja (Bubo bubo)varma82
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)todennäköinen40
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)varma81
Käenpiika (Jynx torquilla)varma74
Harmaapäätikka (Picus canus)mahdollinen20
Palokärki (Dryocopus martius)varma81
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma82
Kangaskiuru (Lullula arborea)todennäköinen40
Kiuru (Alauda arvensis)varma74
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen40
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen61
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen60
Rautiainen (Prunella modularis)varma82
Punarinta (Erithacus rubecula)varma74
Satakieli (Luscinia luscinia)varma82
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)varma74
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma82
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma73
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma74
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma70
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)todennäköinen50
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)todennäköinen40
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen40
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen40
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)todennäköinen40
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen40
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)varma70
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma80
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen60
Hernekerttu (Sylvia curruca)varma72
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma73
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)varma82
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen50
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma82
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen40
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma74
Pikkusieppo (Ficedula parva)mahdollinen20
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma81
Viiksitimali (Panurus biarmicus)todennäköinen40
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma72
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen63
Töyhtötiainen (Parus cristatus)todennäköinen40
Kuusitiainen (Parus ater)varma82
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma82
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma82
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen40
Harakka (Pica pica)varma81
Naakka (Corvus monedula)varma81
Varis (Corvus corone)varma74
Korppi (Corvus corax)varma82
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma82
Varpunen (Passer domesticus)varma81
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma82
Peippo (Fringilla coelebs)varma81
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma82
Tikli (Carduelis carduelis)todennäköinen60
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Hemppo (Carduelis cannabina)varma73
Urpiainen (Carduelis flammea)varma73
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)varma73
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)todennäköinen40
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)varma80
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen40
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma74
Peltosirkku (Emberiza hortulana)mahdollinen20
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen50

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 364.

PesimisvarmuusLajeja
Varma90
Todennäköinen43
Mahdollinen8

Ruudun alue:

Rauman Seudun Lintuharrastajat

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen