Ruutu 677:324, Säkylä Pyhäjärvi

Ruudulla pesii varmasti 57, todennäköisesti 43 ja mahdollisesti 5 lajia (yht. 105).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma75
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma82
Kanadanhanhi (Branta canadensis)varma75
Haapana (Anas penelope)todennäköinen60
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma82
Jouhisorsa (Anas acuta)todennäköinen60
Punasotka (Aythya ferina)varma70
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma82
Telkkä (Bucephala clangula)varma73
Uivelo (Mergellus albellus)todennäköinen60
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Peltopyy (Perdix perdix)todennäköinen50
Fasaani (Phasianus colchicus)varma73
Kuikka (Gavia arctica)varma73
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma75
Härkälintu (Podiceps grisegena)varma75
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)todennäköinen50
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)todennäköinen40
Harmaahaikara (Ardea cinerea)mahdollinen20
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma82
Nuolihaukka (Falco subbuteo)varma73
Nokikana (Fulica atra)varma75
Kurki (Grus grus)todennäköinen60
Meriharakka (Haematopus ostralegus)todennäköinen60
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma73
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen60
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen40
Kuovi (Numenius arquata)varma73
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma73
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)todennäköinen50
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma75
Harmaalokki (Larus argentatus)varma75
Merilokki (Larus marinus)varma70
Räyskä (Hydroprogne caspia)mahdollinen20
Kalatiira (Sterna hirundo)varma82
Kesykyyhky (Columba livia)todennäköinen60
Uuttukyyhky (Columba oenas)varma70
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma73
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Sarvipöllö (Asio otus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)varma73
Harmaapäätikka (Picus canus)varma73
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen50
Käpytikka (Dendrocopos major)varma73
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma81
Kiuru (Alauda arvensis)varma73
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma72
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma73
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma73
Keltavästäräkki (Motacilla flava)todennäköinen60
Västäräkki (Motacilla alba)varma73
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)todennäköinen50
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen40
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen63
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)todennäköinen63
Mustarastas (Turdus merula)varma74
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen40
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma73
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen63
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen40
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)mahdollinen20
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)mahdollinen20
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen40
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)todennäköinen60
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen63
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen60
Pensaskerttu (Sylvia communis)todennäköinen60
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)todennäköinen40
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen60
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma82
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen50
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma70
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma74
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen63
Töyhtötiainen (Parus cristatus)todennäköinen50
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma73
Talitiainen (Parus major)varma70
Puukiipijä (Certhia familiaris)todennäköinen50
Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)mahdollinen20
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)todennäköinen63
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen50
Harakka (Pica pica)varma73
Naakka (Corvus monedula)varma73
Mustavaris (Corvus frugilegus)varma82
Varis (Corvus corone)varma74
Korppi (Corvus corax)varma74
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma73
Varpunen (Passer domesticus)varma73
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma81
Peippo (Fringilla coelebs)todennäköinen63
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Tikli (Carduelis carduelis)todennäköinen60
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen50
Hemppo (Carduelis cannabina)todennäköinen50
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)todennäköinen60
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma73

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 262.

PesimisvarmuusLajeja
Varma57
Todennäköinen43
Mahdollinen5

Ruudun alue:

Porin Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Hyvä
2Hyvä
1Välttävä