Ruutu 672:347, Kouvola Raussila

Ruudulla pesii varmasti 89, todennäköisesti 37 ja mahdollisesti 22 lajia (yht. 148).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)mahdollinen30
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen60
Merihanhi (Anser anser)varma73
Kanadanhanhi (Branta canadensis)mahdollinen30
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)mahdollinen30
Haapana (Anas penelope)varma70
Harmaasorsa (Anas strepera)mahdollinen30
Tavi (Anas crecca)varma70
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma70
Heinätavi (Anas querquedula)mahdollinen30
Lapasorsa (Anas clypeata)mahdollinen30
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen60
Tukkasotka (Aythya fuligula)mahdollinen30
Telkkä (Bucephala clangula)varma80
Tukkakoskelo (Mergus serrator)mahdollinen30
Isokoskelo (Mergus merganser)mahdollinen30
Pyy (Bonasa bonasia)todennäköinen50
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen50
Metso (Tetrao urogallus)mahdollinen20
Peltopyy (Perdix perdix)varma73
Viiriäinen (Coturnix coturnix)todennäköinen40
Fasaani (Phasianus colchicus)varma70
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma70
Härkälintu (Podiceps grisegena)todennäköinen60
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)varma70
Harmaahaikara (Ardea cinerea)mahdollinen20
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)todennäköinen50
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma82
Kanahaukka (Accipiter gentilis)varma70
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma70
Hiirihaukka (Buteo buteo)varma70
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma82
Ampuhaukka (Falco columbarius)varma74
Nuolihaukka (Falco subbuteo)varma72
Luhtakana (Rallus aquaticus)varma73
Luhtahuitti (Porzana porzana)todennäköinen40
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen40
Liejukana (Gallinula chloropus)mahdollinen20
Nokikana (Fulica atra)varma70
Kurki (Grus grus)todennäköinen50
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma82
Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)mahdollinen20
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen60
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen63
Kuovi (Numenius arquata)varma82
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen60
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen60
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)mahdollinen30
Naurulokki (Larus ridibundus)mahdollinen30
Kalalokki (Larus canus)varma70
Harmaalokki (Larus argentatus)todennäköinen60
Kalatiira (Sterna hirundo)todennäköinen50
Kesykyyhky (Columba livia)todennäköinen50
Uuttukyyhky (Columba oenas)varma72
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma82
Turturikyyhky (Streptopelia turtur)todennäköinen40
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen50
Huuhkaja (Bubo bubo)varma73
Hiiripöllö (Surnia ulula)mahdollinen20
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)todennäköinen40
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Viirupöllö (Strix uralensis)varma82
Lapinpöllö (Strix nebulosa)todennäköinen40
Sarvipöllö (Asio otus)varma73
Suopöllö (Asio flammeus)todennäköinen40
Helmipöllö (Aegolius funereus)todennäköinen40
Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)varma80
Käenpiika (Jynx torquilla)todennäköinen40
Harmaapäätikka (Picus canus)varma81
Palokärki (Dryocopus martius)varma70
Käpytikka (Dendrocopos major)varma82
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen40
Kangaskiuru (Lullula arborea)varma70
Kiuru (Alauda arvensis)varma80
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma70
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma80
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma70
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma80
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma74
Västäräkki (Motacilla alba)varma80
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)varma74
Rautiainen (Prunella modularis)varma74
Punarinta (Erithacus rubecula)varma70
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen60
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)mahdollinen30
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen60
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma80
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma80
Mustarastas (Turdus merula)varma80
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma80
Laulurastas (Turdus philomelos)varma70
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma80
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma70
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)varma70
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)todennäköinen40
Ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides)mahdollinen20
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma70
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen60
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)todennäköinen40
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen63
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen40
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma70
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma70
Hernekerttu (Sylvia curruca)varma70
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma80
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)mahdollinen20
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)todennäköinen60
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)varma70
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma70
Hippiäinen (Regulus regulus)varma70
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma70
Pikkusieppo (Ficedula parva)mahdollinen20
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma80
Viiksitimali (Panurus biarmicus)varma70
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma70
Hömötiainen (Parus montanus)varma80
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma70
Kuusitiainen (Parus ater)varma70
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma80
Talitiainen (Parus major)varma80
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma70
Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)todennäköinen40
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma70
Närhi (Garrulus glandarius)varma70
Harakka (Pica pica)varma82
Naakka (Corvus monedula)varma80
Varis (Corvus corone)varma82
Korppi (Corvus corax)varma73
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma81
Varpunen (Passer domesticus)varma81
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma81
Peippo (Fringilla coelebs)varma70
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Tikli (Carduelis carduelis)varma70
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma70
Hemppo (Carduelis cannabina)varma70
Urpiainen (Carduelis flammea)mahdollinen20
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)varma70
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)todennäköinen50
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)varma70
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)varma70
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)mahdollinen20
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma80
Peltosirkku (Emberiza hortulana)varma74
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma70

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 363.

PesimisvarmuusLajeja
Varma89
Todennäköinen37
Mahdollinen22

Ruudun alue:

Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Hyvä
1Tyydyttävä