Ruutu 671:323, Turku Raisio

Ruudulla pesii varmasti 108, todennäköisesti 17 ja mahdollisesti 20 lajia (yht. 145).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma82
Merihanhi (Anser anser)mahdollinen30
Kanadanhanhi (Branta canadensis)varma82
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)varma82
Haapana (Anas penelope)varma82
Harmaasorsa (Anas strepera)varma82
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma82
Heinätavi (Anas querquedula)todennäköinen40
Lapasorsa (Anas clypeata)varma73
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen50
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma82
Haahka (Somateria mollissima)varma82
Telkkä (Bucephala clangula)varma82
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen50
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)mahdollinen20
Fasaani (Phasianus colchicus)varma73
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma82
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)varma73
Merimetso (Phalacrocorax carbo)varma75
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)mahdollinen20
Harmaahaikara (Ardea cinerea)todennäköinen62
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)mahdollinen20
Kanahaukka (Accipiter gentilis)varma82
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma82
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)mahdollinen20
Ampuhaukka (Falco columbarius)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)varma82
Luhtakana (Rallus aquaticus)varma73
Luhtahuitti (Porzana porzana)mahdollinen20
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen40
Liejukana (Gallinula chloropus)mahdollinen20
Nokikana (Fulica atra)varma82
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma82
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma82
Tylli (Charadrius hiaticula)todennäköinen64
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma82
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen50
Kuovi (Numenius arquata)mahdollinen20
Punajalkaviklo (Tringa totanus)todennäköinen63
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma73
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma82
Selkälokki (Larus fuscus)varma82
Harmaalokki (Larus argentatus)varma82
Merilokki (Larus marinus)varma82
Kalatiira (Sterna hirundo)varma82
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma82
Kesykyyhky (Columba livia)varma73
Uuttukyyhky (Columba oenas)varma82
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma82
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)todennäköinen62
Käki (Cuculus canorus)varma82
Huuhkaja (Bubo bubo)mahdollinen20
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)mahdollinen20
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Sarvipöllö (Asio otus)mahdollinen20
Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)varma82
Tervapääsky (Apus apus)varma82
Käenpiika (Jynx torquilla)varma82
Harmaapäätikka (Picus canus)varma81
Palokärki (Dryocopus martius)varma82
Käpytikka (Dendrocopos major)varma82
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)mahdollinen20
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma81
Kangaskiuru (Lullula arborea)mahdollinen20
Kiuru (Alauda arvensis)varma82
Törmäpääsky (Riparia riparia)mahdollinen20
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma81
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma74
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma74
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma74
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)varma82
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)varma82
Satakieli (Luscinia luscinia)varma82
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)varma82
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma82
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma74
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma74
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Kulorastas (Turdus viscivorus)mahdollinen20
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)varma70
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)mahdollinen20
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma74
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)varma70
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)varma74
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen40
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)varma74
Kultarinta (Hippolais icterina)varma82
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma82
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma82
Hernekerttu (Sylvia curruca)varma82
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma82
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)todennäköinen40
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)varma82
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)varma70
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma82
Hippiäinen (Regulus regulus)varma70
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma82
Pikkusieppo (Ficedula parva)varma82
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Viiksitimali (Panurus biarmicus)varma74
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma73
Hömötiainen (Parus montanus)varma73
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma73
Kuusitiainen (Parus ater)varma74
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma82
Pussitiainen (Remiz pendulinus)todennäköinen62
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma82
Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)mahdollinen20
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma82
Närhi (Garrulus glandarius)varma74
Harakka (Pica pica)varma82
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)mahdollinen20
Naakka (Corvus monedula)varma82
Varis (Corvus corone)varma75
Korppi (Corvus corax)varma82
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma82
Varpunen (Passer domesticus)varma82
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma82
Peippo (Fringilla coelebs)varma82
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma82
Tikli (Carduelis carduelis)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma70
Hemppo (Carduelis cannabina)varma82
Urpiainen (Carduelis flammea)varma75
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)varma72
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)mahdollinen20
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)varma70
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)varma82
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma73
Peltosirkku (Emberiza hortulana)todennäköinen40
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma82

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 378.

PesimisvarmuusLajeja
Varma108
Todennäköinen17
Mahdollinen20

Ruudun alue:

Turun Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen