Ruutu 670:328, Salo Salon keskusta

Ruudulla pesii varmasti 74, todennäköisesti 44 ja mahdollisesti 17 lajia (yht. 135).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma75
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Kanadanhanhi (Branta canadensis)todennäköinen40
Haapana (Anas penelope)varma73
Harmaasorsa (Anas strepera)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma75
Heinätavi (Anas querquedula)mahdollinen30
Lapasorsa (Anas clypeata)varma70
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen50
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma70
Telkkä (Bucephala clangula)varma75
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen40
Peltopyy (Perdix perdix)varma74
Viiriäinen (Coturnix coturnix)mahdollinen20
Fasaani (Phasianus colchicus)varma73
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma73
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)todennäköinen40
Harmaahaikara (Ardea cinerea)todennäköinen50
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)mahdollinen20
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)todennäköinen62
Kanahaukka (Accipiter gentilis)mahdollinen20
Varpushaukka (Accipiter nisus)todennäköinen40
Hiirihaukka (Buteo buteo)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)todennäköinen40
Ampuhaukka (Falco columbarius)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)todennäköinen40
Luhtakana (Rallus aquaticus)varma75
Pikkuhuitti (Porzana parva)mahdollinen20
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen40
Liejukana (Gallinula chloropus)varma80
Nokikana (Fulica atra)varma70
Kurki (Grus grus)todennäköinen63
Meriharakka (Haematopus ostralegus)todennäköinen50
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma80
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma75
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen63
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen40
Mustapyrstökuiri (Limosa limosa)mahdollinen20
Kuovi (Numenius arquata)varma75
Punajalkaviklo (Tringa totanus)todennäköinen60
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma73
Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)mahdollinen20
Naurulokki (Larus ridibundus)varma75
Kalalokki (Larus canus)varma75
Selkälokki (Larus fuscus)mahdollinen20
Harmaalokki (Larus argentatus)todennäköinen40
Kalatiira (Sterna hirundo)varma74
Kesykyyhky (Columba livia)varma72
Uuttukyyhky (Columba oenas)todennäköinen40
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma73
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)varma82
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Huuhkaja (Bubo bubo)todennäköinen40
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)mahdollinen20
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Sarvipöllö (Asio otus)varma73
Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)varma70
Käenpiika (Jynx torquilla)varma82
Harmaapäätikka (Picus canus)todennäköinen40
Palokärki (Dryocopus martius)varma74
Käpytikka (Dendrocopos major)varma82
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)mahdollinen20
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen60
Kangaskiuru (Lullula arborea)mahdollinen20
Kiuru (Alauda arvensis)varma74
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma71
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma74
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen50
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma74
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma82
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen40
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)varma82
Satakieli (Luscinia luscinia)varma82
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)varma73
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma70
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma82
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma73
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen50
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)todennäköinen40
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)todennäköinen40
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma75
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen40
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)varma73
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen40
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen40
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma73
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen50
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen63
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma82
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)varma82
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen40
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen60
Hippiäinen (Regulus regulus)varma70
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma82
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Viiksitimali (Panurus biarmicus)varma73
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)todennäköinen62
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen40
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma82
Kuusitiainen (Parus ater)varma82
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma82
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma73
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen50
Harakka (Pica pica)varma82
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)mahdollinen20
Naakka (Corvus monedula)varma74
Varis (Corvus corone)varma82
Korppi (Corvus corax)varma82
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma82
Varpunen (Passer domesticus)varma82
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma82
Peippo (Fringilla coelebs)varma82
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma82
Tikli (Carduelis carduelis)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen50
Hemppo (Carduelis cannabina)varma73
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)mahdollinen30
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)mahdollinen30
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen63
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)mahdollinen30
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma72
Peltosirkku (Emberiza hortulana)todennäköinen40
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma74

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 327.

PesimisvarmuusLajeja
Varma74
Todennäköinen44
Mahdollinen17

Ruudun alue:

Turun Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen