Ruutu 670:308, Eckerö Storby

Ruudulla pesii varmasti 60, todennäköisesti 43 ja mahdollisesti 21 lajia (yht. 124).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma75
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma73
Merihanhi (Anser anser)varma73
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)mahdollinen30
Ristisorsa (Tadorna tadorna)varma73
Haapana (Anas penelope)mahdollinen30
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma73
Lapasorsa (Anas clypeata)varma73
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma82
Haahka (Somateria mollissima)varma82
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)todennäköinen61
Telkkä (Bucephala clangula)varma70
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)varma73
Viiriäinen (Coturnix coturnix)todennäköinen40
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma75
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)varma75
Merimetso (Phalacrocorax carbo)mahdollinen20
Harmaahaikara (Ardea cinerea)varma82
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)mahdollinen20
Varpushaukka (Accipiter nisus)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)mahdollinen20
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)todennäköinen40
Luhtakana (Rallus aquaticus)mahdollinen20
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen40
Liejukana (Gallinula chloropus)varma73
Nokikana (Fulica atra)varma73
Kurki (Grus grus)todennäköinen63
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma82
Pikkutylli (Charadrius dubius)todennäköinen50
Tylli (Charadrius hiaticula)varma73
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma73
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)varma73
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen60
Kuovi (Numenius arquata)varma73
Punajalkaviklo (Tringa totanus)varma73
Metsäviklo (Tringa ochropus)mahdollinen20
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen63
Karikukko (Arenaria interpres)varma82
Merikihu (Stercorarius parasiticus)varma82
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma82
Harmaalokki (Larus argentatus)varma75
Merilokki (Larus marinus)varma75
Kalatiira (Sterna hirundo)todennäköinen50
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma82
Ruokki (Alca torda)varma72
Riskilä (Cepphus grylle)varma82
Kesykyyhky (Columba livia)mahdollinen30
Uuttukyyhky (Columba oenas)mahdollinen20
Sepelkyyhky (Columba palumbus)todennäköinen50
Turkinkyyhky (Streptopelia decaocto)mahdollinen20
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)mahdollinen20
Tervapääsky (Apus apus)varma72
Käenpiika (Jynx torquilla)varma73
Harmaapäätikka (Picus canus)varma73
Palokärki (Dryocopus martius)todennäköinen40
Käpytikka (Dendrocopos major)todennäköinen60
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen50
Kangaskiuru (Lullula arborea)mahdollinen20
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen63
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen63
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen40
Luotokirvinen (Anthus petrosus)todennäköinen61
Keltavästäräkki (Motacilla flava)mahdollinen20
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen40
Rautiainen (Prunella modularis)mahdollinen20
Punarinta (Erithacus rubecula)todennäköinen63
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen40
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)mahdollinen20
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma73
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma74
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)todennäköinen63
Punakylkirastas (Turdus iliacus)todennäköinen50
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen63
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen50
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)todennäköinen40
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen40
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)todennäköinen60
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen40
Kirjokerttu (Sylvia nisoria)todennäköinen62
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen61
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma82
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen60
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)todennäköinen63
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen50
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma82
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma74
Hömötiainen (Parus montanus)varma73
Töyhtötiainen (Parus cristatus)todennäköinen60
Kuusitiainen (Parus ater)mahdollinen20
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma73
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)todennäköinen50
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)todennäköinen63
Närhi (Garrulus glandarius)mahdollinen20
Harakka (Pica pica)varma73
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)todennäköinen63
Naakka (Corvus monedula)varma74
Varis (Corvus corone)varma82
Korppi (Corvus corax)todennäköinen60
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma82
Varpunen (Passer domesticus)mahdollinen20
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma73
Peippo (Fringilla coelebs)varma72
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)todennäköinen60
Hemppo (Carduelis cannabina)todennäköinen63
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)mahdollinen30
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)varma74
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen50
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)varma73
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma74
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma70

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 287.

PesimisvarmuusLajeja
Varma60
Todennäköinen43
Mahdollinen21

Ruudun alue:

Ålands Fågelskyddsförening, Ahvenanmaa

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Tyydyttävä
1Hyvä