Ruutu 669:346, Ruotsinpyhtää Gäddbergsö

Ruudulla pesii varmasti 38, todennäköisesti 42 ja mahdollisesti 34 lajia (yht. 114).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)mahdollinen30
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Merihanhi (Anser anser)mahdollinen20
Kanadanhanhi (Branta canadensis)todennäköinen50
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)todennäköinen60
Haapana (Anas penelope)todennäköinen50
Harmaasorsa (Anas strepera)mahdollinen20
Tavi (Anas crecca)todennäköinen50
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)todennäköinen50
Lapasorsa (Anas clypeata)mahdollinen30
Punasotka (Aythya ferina)mahdollinen30
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen60
Haahka (Somateria mollissima)todennäköinen60
Telkkä (Bucephala clangula)todennäköinen50
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)todennäköinen60
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen40
Metso (Tetrao urogallus)mahdollinen20
Kuikka (Gavia arctica)mahdollinen20
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma75
Härkälintu (Podiceps grisegena)mahdollinen30
Merimetso (Phalacrocorax carbo)mahdollinen30
Harmaahaikara (Ardea cinerea)varma82
Hiirihaukka (Buteo buteo)varma74
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)mahdollinen20
Nokikana (Fulica atra)mahdollinen30
Kurki (Grus grus)todennäköinen50
Meriharakka (Haematopus ostralegus)mahdollinen20
Pikkutylli (Charadrius dubius)mahdollinen20
Tylli (Charadrius hiaticula)mahdollinen20
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)mahdollinen30
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen40
Kuovi (Numenius arquata)mahdollinen20
Punajalkaviklo (Tringa totanus)todennäköinen63
Metsäviklo (Tringa ochropus)varma70
Rantasipi (Actitis hypoleucos)todennäköinen60
Naurulokki (Larus ridibundus)mahdollinen30
Kalalokki (Larus canus)varma80
Selkälokki (Larus fuscus)mahdollinen30
Harmaalokki (Larus argentatus)varma80
Merilokki (Larus marinus)varma80
Kalatiira (Sterna hirundo)varma80
Lapintiira (Sterna paradisaea)todennäköinen40
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma70
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)mahdollinen20
Lehtopöllö (Strix aluco)todennäköinen40
Viirupöllö (Strix uralensis)mahdollinen20
Helmipöllö (Aegolius funereus)mahdollinen20
Tervapääsky (Apus apus)varma71
Käenpiika (Jynx torquilla)mahdollinen20
Harmaapäätikka (Picus canus)mahdollinen20
Palokärki (Dryocopus martius)varma70
Käpytikka (Dendrocopos major)varma70
Pikkutikka (Dendrocopos minor)mahdollinen20
Kiuru (Alauda arvensis)todennäköinen40
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma72
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma72
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)todennäköinen60
Västäräkki (Motacilla alba)varma72
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen60
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)varma72
Satakieli (Luscinia luscinia)mahdollinen30
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen60
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)todennäköinen40
Mustarastas (Turdus merula)todennäköinen50
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma74
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)todennäköinen60
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen40
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)mahdollinen20
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)mahdollinen20
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen40
Hernekerttu (Sylvia curruca)mahdollinen20
Pensaskerttu (Sylvia communis)todennäköinen50
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)todennäköinen63
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)varma70
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma74
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen63
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma70
Pikkusieppo (Ficedula parva)mahdollinen20
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma74
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)todennäköinen50
Hömötiainen (Parus montanus)todennäköinen60
Töyhtötiainen (Parus cristatus)todennäköinen40
Kuusitiainen (Parus ater)varma70
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma72
Talitiainen (Parus major)varma70
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma70
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma73
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen40
Harakka (Pica pica)varma72
Naakka (Corvus monedula)mahdollinen30
Varis (Corvus corone)todennäköinen50
Korppi (Corvus corax)varma74
Kottarainen (Sturnus vulgaris)mahdollinen30
Varpunen (Passer domesticus)varma70
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma70
Peippo (Fringilla coelebs)varma72
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma70
Tikli (Carduelis carduelis)mahdollinen30
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma74
Hemppo (Carduelis cannabina)mahdollinen30
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen40
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)todennäköinen40
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen60
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma74
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen60

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Hyvä.
Pesimisvarmuussumma on 232.

PesimisvarmuusLajeja
Varma38
Todennäköinen42
Mahdollinen34

Ruudun alue:

Porvoon Seudun Lintuyhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Hyvä
1+2Tyydyttävä
2Tyydyttävä
1Satunnaistietoja