Ruutu 669:323, Länsi-Turunmaa Ålön

Ruudulla pesii varmasti 93, todennäköisesti 34 ja mahdollisesti 15 lajia (yht. 142).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma82
Merihanhi (Anser anser)todennäköinen50
Kanadanhanhi (Branta canadensis)varma73
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)mahdollinen30
Haapana (Anas penelope)todennäköinen50
Harmaasorsa (Anas strepera)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma82
Heinätavi (Anas querquedula)mahdollinen30
Lapasorsa (Anas clypeata)todennäköinen50
Punasotka (Aythya ferina)todennäköinen50
Tukkasotka (Aythya fuligula)todennäköinen50
Haahka (Somateria mollissima)varma73
Telkkä (Bucephala clangula)varma73
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen50
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen40
Metso (Tetrao urogallus)mahdollinen20
Fasaani (Phasianus colchicus)varma72
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma73
Härkälintu (Podiceps grisegena)mahdollinen30
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)varma75
Merimetso (Phalacrocorax carbo)mahdollinen20
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)todennäköinen61
Harmaahaikara (Ardea cinerea)todennäköinen40
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)varma82
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma72
Kanahaukka (Accipiter gentilis)varma82
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma82
Hiirihaukka (Buteo buteo)varma82
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Nuolihaukka (Falco subbuteo)todennäköinen50
Luhtakana (Rallus aquaticus)todennäköinen60
Luhtahuitti (Porzana porzana)mahdollinen20
Ruisrääkkä (Crex crex)mahdollinen20
Nokikana (Fulica atra)varma73
Kurki (Grus grus)varma73
Meriharakka (Haematopus ostralegus)todennäköinen60
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma82
Tylli (Charadrius hiaticula)varma73
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma75
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen50
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)varma82
Kuovi (Numenius arquata)varma70
Punajalkaviklo (Tringa totanus)varma70
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma70
Naurulokki (Larus ridibundus)varma75
Kalalokki (Larus canus)varma82
Selkälokki (Larus fuscus)varma70
Harmaalokki (Larus argentatus)varma70
Merilokki (Larus marinus)todennäköinen50
Kalatiira (Sterna hirundo)varma82
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma70
Kesykyyhky (Columba livia)varma70
Uuttukyyhky (Columba oenas)varma82
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma82
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Huuhkaja (Bubo bubo)varma82
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)mahdollinen20
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Sarvipöllö (Asio otus)varma73
Helmipöllö (Aegolius funereus)mahdollinen20
Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)varma81
Käenpiika (Jynx torquilla)varma81
Harmaapäätikka (Picus canus)varma81
Palokärki (Dryocopus martius)varma82
Käpytikka (Dendrocopos major)varma82
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)mahdollinen20
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma80
Kangaskiuru (Lullula arborea)todennäköinen40
Kiuru (Alauda arvensis)varma72
Törmäpääsky (Riparia riparia)varma82
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma72
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma70
Keltavästäräkki (Motacilla flava)mahdollinen20
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen40
Rautiainen (Prunella modularis)todennäköinen40
Punarinta (Erithacus rubecula)varma74
Satakieli (Luscinia luscinia)varma73
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma82
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma70
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma74
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma81
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Kulorastas (Turdus viscivorus)todennäköinen61
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)mahdollinen20
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma70
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen60
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)todennäköinen40
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)mahdollinen20
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen60
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen40
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma73
Lehtokerttu (Sylvia borin)todennäköinen60
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen61
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma74
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)todennäköinen40
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen61
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma72
Hippiäinen (Regulus regulus)varma70
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma82
Pikkusieppo (Ficedula parva)mahdollinen20
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Viiksitimali (Panurus biarmicus)varma74
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma73
Hömötiainen (Parus montanus)varma72
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma73
Kuusitiainen (Parus ater)varma71
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma73
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma72
Närhi (Garrulus glandarius)varma70
Harakka (Pica pica)varma82
Naakka (Corvus monedula)varma74
Varis (Corvus corone)varma82
Korppi (Corvus corax)varma73
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma82
Varpunen (Passer domesticus)varma82
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma70
Peippo (Fringilla coelebs)varma81
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma81
Tikli (Carduelis carduelis)varma72
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma81
Hemppo (Carduelis cannabina)varma72
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen50
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)todennäköinen63
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)varma70
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen40
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma81
Peltosirkku (Emberiza hortulana)mahdollinen20
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma70

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 362.

PesimisvarmuusLajeja
Varma93
Todennäköinen34
Mahdollinen15

Ruudun alue:

Turun Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Hyvä