Ruutu 667:336, Kirkkonummi Masala

Ruudulla pesii varmasti 89, todennäköisesti 32 ja mahdollisesti 17 lajia (yht. 138).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma75
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)varma80
Merihanhi (Anser anser)mahdollinen30
Kanadanhanhi (Branta canadensis)varma73
Haapana (Anas penelope)todennäköinen60
Tavi (Anas crecca)todennäköinen60
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma75
Jouhisorsa (Anas acuta)mahdollinen30
Lapasorsa (Anas clypeata)mahdollinen20
Tukkasotka (Aythya fuligula)mahdollinen30
Haahka (Somateria mollissima)todennäköinen50
Telkkä (Bucephala clangula)varma70
Tukkakoskelo (Mergus serrator)todennäköinen40
Isokoskelo (Mergus merganser)todennäköinen50
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen50
Metso (Tetrao urogallus)mahdollinen30
Viiriäinen (Coturnix coturnix)mahdollinen20
Fasaani (Phasianus colchicus)varma70
Kuikka (Gavia arctica)todennäköinen50
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma75
Merimetso (Phalacrocorax carbo)mahdollinen30
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)mahdollinen20
Harmaahaikara (Ardea cinerea)mahdollinen30
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)varma72
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)mahdollinen20
Kanahaukka (Accipiter gentilis)varma82
Varpushaukka (Accipiter nisus)varma82
Hiirihaukka (Buteo buteo)todennäköinen60
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)mahdollinen20
Nuolihaukka (Falco subbuteo)todennäköinen63
Luhtakana (Rallus aquaticus)todennäköinen40
Luhtahuitti (Porzana porzana)todennäköinen40
Ruisrääkkä (Crex crex)todennäköinen40
Liejukana (Gallinula chloropus)todennäköinen40
Nokikana (Fulica atra)varma75
Kurki (Grus grus)varma82
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma73
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma82
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)todennäköinen40
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)varma73
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma70
Naurulokki (Larus ridibundus)todennäköinen63
Kalalokki (Larus canus)varma75
Selkälokki (Larus fuscus)mahdollinen20
Harmaalokki (Larus argentatus)todennäköinen50
Merilokki (Larus marinus)mahdollinen30
Kalatiira (Sterna hirundo)varma74
Lapintiira (Sterna paradisaea)todennäköinen50
Kesykyyhky (Columba livia)todennäköinen50
Uuttukyyhky (Columba oenas)varma80
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma80
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen50
Huuhkaja (Bubo bubo)varma81
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)mahdollinen20
Lehtopöllö (Strix aluco)varma82
Sarvipöllö (Asio otus)varma73
Tervapääsky (Apus apus)varma82
Käenpiika (Jynx torquilla)varma72
Harmaapäätikka (Picus canus)varma80
Palokärki (Dryocopus martius)varma82
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)mahdollinen20
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma82
Kangaskiuru (Lullula arborea)todennäköinen50
Kiuru (Alauda arvensis)varma80
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma75
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma82
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma82
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma74
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)todennäköinen60
Rautiainen (Prunella modularis)varma74
Punarinta (Erithacus rubecula)varma82
Satakieli (Luscinia luscinia)varma82
Mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros)mahdollinen20
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma80
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma82
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma73
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma74
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)todennäköinen40
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)todennäköinen40
Ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides)mahdollinen20
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma70
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen40
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)varma82
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen50
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)varma80
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma74
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma82
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen63
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma82
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)todennäköinen63
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)varma82
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)varma82
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma82
Hippiäinen (Regulus regulus)varma74
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma82
Pikkusieppo (Ficedula parva)varma82
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma74
Hömötiainen (Parus montanus)varma74
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma73
Kuusitiainen (Parus ater)varma82
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma80
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma82
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen60
Harakka (Pica pica)varma80
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)varma73
Naakka (Corvus monedula)varma80
Varis (Corvus corone)varma80
Korppi (Corvus corax)varma73
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma82
Varpunen (Passer domesticus)varma80
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma81
Peippo (Fringilla coelebs)varma73
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma80
Tikli (Carduelis carduelis)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Hemppo (Carduelis cannabina)varma82
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)varma80
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)varma73
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)varma82
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)varma73
Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)todennäköinen60
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma74
Peltosirkku (Emberiza hortulana)todennäköinen40
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma74

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 348.

PesimisvarmuusLajeja
Varma89
Todennäköinen32
Mahdollinen17

Ruudun alue:

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen