Ruutu 667:320, Länsi-Turunmaa Lom

Ruudulla pesii varmasti 81, todennäköisesti 29 ja mahdollisesti 10 lajia (yht. 120).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma82
Laulujoutsen (Cygnus cygnus)todennäköinen50
Merihanhi (Anser anser)varma82
Kanadanhanhi (Branta canadensis)mahdollinen30
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)todennäköinen50
Haapana (Anas penelope)mahdollinen20
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma82
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma71
Haahka (Somateria mollissima)varma82
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)varma82
Telkkä (Bucephala clangula)varma82
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)varma82
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)todennäköinen60
Kuikka (Gavia arctica)varma73
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma81
Härkälintu (Podiceps grisegena)todennäköinen40
Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)varma75
Harmaahaikara (Ardea cinerea)varma70
Kanahaukka (Accipiter gentilis)mahdollinen20
Varpushaukka (Accipiter nisus)todennäköinen60
Hiirihaukka (Buteo buteo)mahdollinen20
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)varma70
Nuolihaukka (Falco subbuteo)varma80
Luhtakana (Rallus aquaticus)varma72
Nokikana (Fulica atra)varma75
Kurki (Grus grus)varma70
Meriharakka (Haematopus ostralegus)varma82
Pikkutylli (Charadrius dubius)varma70
Tylli (Charadrius hiaticula)varma70
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)varma72
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)varma72
Punajalkaviklo (Tringa totanus)varma82
Metsäviklo (Tringa ochropus)varma70
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma74
Karikukko (Arenaria interpres)varma82
Merikihu (Stercorarius parasiticus)varma82
Naurulokki (Larus ridibundus)todennäköinen60
Kalalokki (Larus canus)varma82
Selkälokki (Larus fuscus)varma82
Harmaalokki (Larus argentatus)varma82
Merilokki (Larus marinus)varma82
Räyskä (Hydroprogne caspia)varma73
Kalatiira (Sterna hirundo)varma82
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma82
Ruokki (Alca torda)mahdollinen20
Riskilä (Cepphus grylle)varma72
Uuttukyyhky (Columba oenas)varma80
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma80
Käki (Cuculus canorus)varma70
Huuhkaja (Bubo bubo)varma82
Varpuspöllö (Glaucidium passerinum)mahdollinen20
Helmipöllö (Aegolius funereus)todennäköinen40
Tervapääsky (Apus apus)varma81
Käenpiika (Jynx torquilla)varma81
Harmaapäätikka (Picus canus)varma81
Palokärki (Dryocopus martius)varma81
Käpytikka (Dendrocopos major)varma81
Pikkutikka (Dendrocopos minor)varma80
Kangaskiuru (Lullula arborea)todennäköinen50
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma82
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma82
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma82
Niittykirvinen (Anthus pratensis)todennäköinen60
Luotokirvinen (Anthus petrosus)varma73
Västäräkki (Motacilla alba)varma80
Tilhi (Bombycilla garrulus)mahdollinen20
Punarinta (Erithacus rubecula)varma82
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen63
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)todennäköinen63
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma73
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma82
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)todennäköinen60
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)todennäköinen60
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)mahdollinen20
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen60
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)varma80
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)todennäköinen61
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma80
Kirjokerttu (Sylvia nisoria)todennäköinen40
Hernekerttu (Sylvia curruca)todennäköinen63
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma70
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen40
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma70
Hippiäinen (Regulus regulus)todennäköinen60
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma82
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma81
Hömötiainen (Parus montanus)varma73
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma72
Kuusitiainen (Parus ater)todennäköinen40
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma81
Talitiainen (Parus major)varma81
Puukiipijä (Certhia familiaris)todennäköinen60
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)todennäköinen63
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen60
Harakka (Pica pica)varma80
Pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes)todennäköinen50
Naakka (Corvus monedula)mahdollinen20
Varis (Corvus corone)varma82
Korppi (Corvus corax)varma74
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma74
Varpunen (Passer domesticus)varma72
Peippo (Fringilla coelebs)varma80
Järripeippo (Fringilla montifringilla)mahdollinen30
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma73
Hemppo (Carduelis cannabina)varma80
Urpiainen (Carduelis flammea)todennäköinen63
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)varma73
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen60
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)todennäköinen50
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma73
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)todennäköinen63

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 311.

PesimisvarmuusLajeja
Varma81
Todennäköinen29
Mahdollinen10

Ruudun alue:

Turun Lintutieteellinen Yhdistys

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Hyvä
2Välttävä
1Välttävä