Ruutu 666:336, Kirkkonummi Långvik

Ruudulla pesii varmasti 103, todennäköisesti 34 ja mahdollisesti 10 lajia (yht. 147).

LajiPesimisvarmuusPV
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)varma82
Merihanhi (Anser anser)varma73
Kanadanhanhi (Branta canadensis)varma82
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)varma82
Ristisorsa (Tadorna tadorna)todennäköinen50
Haapana (Anas penelope)varma73
Harmaasorsa (Anas strepera)varma73
Tavi (Anas crecca)varma73
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)varma75
Jouhisorsa (Anas acuta)mahdollinen30
Heinätavi (Anas querquedula)todennäköinen50
Lapasorsa (Anas clypeata)varma72
Tukkasotka (Aythya fuligula)varma82
Haahka (Somateria mollissima)varma82
Telkkä (Bucephala clangula)varma72
Tukkakoskelo (Mergus serrator)varma73
Isokoskelo (Mergus merganser)varma73
Pyy (Bonasa bonasia)varma73
Teeri (Tetrao tetrix)varma75
Metso (Tetrao urogallus)todennäköinen40
Viiriäinen (Coturnix coturnix)mahdollinen20
Fasaani (Phasianus colchicus)varma73
Silkkiuikku (Podiceps cristatus)varma75
Merimetso (Phalacrocorax carbo)varma82
Kaulushaikara (Botaurus stellaris)todennäköinen40
Harmaahaikara (Ardea cinerea)todennäköinen40
Mehiläishaukka (Pernis apivorus)todennäköinen40
Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus)varma80
Sinisuohaukka (Circus cyaneus)mahdollinen20
Kanahaukka (Accipiter gentilis)mahdollinen20
Varpushaukka (Accipiter nisus)mahdollinen20
Hiirihaukka (Buteo buteo)varma73
Sääksi (Pandion haliaetus)varma82
Tuulihaukka (Falco tinnunculus)todennäköinen61
Nuolihaukka (Falco subbuteo)todennäköinen61
Luhtakana (Rallus aquaticus)todennäköinen50
Luhtahuitti (Porzana porzana)mahdollinen20
Ruisrääkkä (Crex crex)varma73
Liejukana (Gallinula chloropus)todennäköinen40
Nokikana (Fulica atra)varma75
Kurki (Grus grus)varma73
Meriharakka (Haematopus ostralegus)todennäköinen63
Pikkutylli (Charadrius dubius)todennäköinen50
Tylli (Charadrius hiaticula)varma73
Töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)varma75
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago)varma73
Lehtokurppa (Scolopax rusticola)todennäköinen40
Punajalkaviklo (Tringa totanus)todennäköinen63
Metsäviklo (Tringa ochropus)todennäköinen63
Rantasipi (Actitis hypoleucos)varma82
Karikukko (Arenaria interpres)varma73
Naurulokki (Larus ridibundus)varma82
Kalalokki (Larus canus)varma82
Harmaalokki (Larus argentatus)varma82
Merilokki (Larus marinus)varma82
Räyskä (Hydroprogne caspia)todennäköinen61
Kalatiira (Sterna hirundo)varma82
Lapintiira (Sterna paradisaea)varma82
Riskilä (Cepphus grylle)varma72
Uuttukyyhky (Columba oenas)todennäköinen50
Sepelkyyhky (Columba palumbus)varma82
Käki (Cuculus canorus)todennäköinen40
Huuhkaja (Bubo bubo)varma82
Lehtopöllö (Strix aluco)varma81
Sarvipöllö (Asio otus)varma81
Helmipöllö (Aegolius funereus)todennäköinen40
Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)varma73
Tervapääsky (Apus apus)varma82
Käenpiika (Jynx torquilla)todennäköinen40
Harmaapäätikka (Picus canus)varma73
Palokärki (Dryocopus martius)varma82
Käpytikka (Dendrocopos major)varma82
Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos)todennäköinen50
Pikkutikka (Dendrocopos minor)todennäköinen40
Kangaskiuru (Lullula arborea)varma74
Kiuru (Alauda arvensis)varma74
Haarapääsky (Hirundo rustica)varma73
Räystäspääsky (Delichon urbicum)varma72
Metsäkirvinen (Anthus trivialis)varma74
Niittykirvinen (Anthus pratensis)varma73
Keltavästäräkki (Motacilla flava)varma74
Sitruunavästäräkki (Motacilla citreola)varma73
Västäräkki (Motacilla alba)varma82
Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)varma73
Rautiainen (Prunella modularis)varma73
Punarinta (Erithacus rubecula)varma74
Satakieli (Luscinia luscinia)todennäköinen63
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)varma73
Pensastasku (Saxicola rubetra)varma74
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)varma74
Mustarastas (Turdus merula)varma82
Räkättirastas (Turdus pilaris)varma82
Laulurastas (Turdus philomelos)varma82
Punakylkirastas (Turdus iliacus)varma74
Kulorastas (Turdus viscivorus)varma74
Pensassirkkalintu (Locustella naevia)todennäköinen40
Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)todennäköinen40
Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)varma74
Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus)varma74
Luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)mahdollinen20
Viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)todennäköinen50
Rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)todennäköinen40
Kultarinta (Hippolais icterina)todennäköinen40
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)varma73
Lehtokerttu (Sylvia borin)varma74
Kirjokerttu (Sylvia nisoria)varma74
Hernekerttu (Sylvia curruca)varma73
Pensaskerttu (Sylvia communis)varma74
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)varma73
Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)varma74
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)todennäköinen40
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)varma70
Hippiäinen (Regulus regulus)varma74
Harmaasieppo (Muscicapa striata)varma82
Pikkusieppo (Ficedula parva)todennäköinen50
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)varma82
Viiksitimali (Panurus biarmicus)varma74
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)varma73
Hömötiainen (Parus montanus)varma73
Töyhtötiainen (Parus cristatus)varma73
Kuusitiainen (Parus ater)varma73
Sinitiainen (Parus caeruleus)varma82
Talitiainen (Parus major)varma82
Puukiipijä (Certhia familiaris)varma82
Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)todennäköinen40
Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)varma74
Närhi (Garrulus glandarius)todennäköinen62
Harakka (Pica pica)varma73
Naakka (Corvus monedula)varma73
Varis (Corvus corone)varma73
Korppi (Corvus corax)varma81
Kottarainen (Sturnus vulgaris)varma81
Varpunen (Passer domesticus)todennäköinen50
Pikkuvarpunen (Passer montanus)varma81
Peippo (Fringilla coelebs)varma75
Viherpeippo (Carduelis chloris)varma73
Tikli (Carduelis carduelis)varma73
Vihervarpunen (Carduelis spinus)varma81
Hemppo (Carduelis cannabina)mahdollinen20
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)varma73
Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus)varma74
Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)todennäköinen50
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)varma74
Keltasirkku (Emberiza citrinella)varma74
Peltosirkku (Emberiza hortulana)mahdollinen20
Pohjansirkku (Emberiza rustica)mahdollinen20
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)varma74

Suurempi kartta

Kartoitusruutu

GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI GRI

Tämän ruudun selvitysaste on Erinomainen.
Pesimisvarmuussumma on 387.

PesimisvarmuusLajeja
Varma103
Todennäköinen34
Mahdollinen10

Ruudun alue:

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa

Ruudun selvitysaste eri atlaksissa

AtlasSelvitysaste
3Erinomainen
1+2Erinomainen
2Erinomainen
1Erinomainen