« »

Vuorihemppo (Carduelis flavirostris)

SV: Vinterhämpling, EN: Twite

kuva tästä lajista

Vuorihemppo pesii Euroopassa Fennoskandian ja Brittein saarien tunturiylängöillä. Lajin päälevinneisyysalue on kuitenkin Aasian vuoristoseuduilla. Suomessa vuorihemppo on hyvin harvalukuinen Tunturi-Lapin pesimälaji, jonka pesintää ei varmisteta läheskään joka vuosi. Sekä Suomen että Ruotsin pesimäkannat ovat korkeintaan muutamia kymmeniä pareja, mutta Norjan pesimäkanta on parhaina vuosina jopa puoli miljoonaa paria.

Vuorihempon kannanvaihtelut tunnetaan lajin epäsäännöllisen esiintyvyyden ja harvalukuisuuden takia huonosti. Vuorihempon pesintä varmistettiin yhdessä ruudussa kaikissa kolmessa atlaksessa, mikä tukee käsitystä, että kanta on pitkällä ajanjaksolla ollut melko vakaa. Kolmannen atlaksen varmistettu pesintä todettiin samassa ruudussa kuin ensimmäisessä atlaksessa: Kilpisjärven ruudussa, jossa pesintä varmistettiin sekä 2009 että 2010. Pesimäaikaisia havaintoja tehtiin myös useammasta muusta käsivarren ruudusta. Lisäksi lajista on kaksi kesäkuun alun havaintoa Pallastunturilta sekä päälaelta, jotka voivat myös koskea myöhäisiä kevätmuuttajia kohti Norjan pesimäalueita. Vuorihempon pesintä on tosin varmistettu toisessa atlaksessa Utsjoelta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma10 %
Todennäköinen00 %
Mahdollinen50,1 %
Yhteensä60,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta