« »

Virtavästäräkki (Motacilla cinerea)

SV: Forsärla, EN: Grey Wagtail

kuva tästä lajista

Virtavästäräkin laaja levinneisyysalue kattaa Länsi- ja Etelä-Euroopan ja Aasiaa Tyynellemerelle asti. Suomessa virtavästäräkki on melko tuore tulokas. Ensimmäiset havainnot lajista tehtiin 1930- ja 1940-luvuilla. Ensipesintä varmistettiin vuonna 1967. Nimensä mukaisesti lajin pesimäympäristöä ovat paikat, joissa on virtaavaa vettä. Laji suosii kirkasvetisiä pensaikkojen tai metsän reunustamia kivikkorantaisia puroja ja jokia, ja koskipaikkoja. Suomen nykykannaksi on arvioitu 10-40 paria. Huolimatta kannankasvusta, virtavästäräkki on uusimmassa eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa määritelty vaarantuneeksi pienen populaatiokoon takia.

Erittäin harvalukuisen lajin osuminen atlasruuduille kartoituksissa on enemmän tai vähemmän sattuman kauppaa, ellei lajia etsitä systemaattisesti sopivista ympäristöistä. Atlaksissa 1974–79 ja 1986–89 pesintä varmistettiin kummassakin vain kahdella ruudulla, ja todennäköinen tai mahdollinen pesintä vain muutamilla ruuduilla. Uusimmassa atlaksessa 2006–2010 lajista todennettiin varma pesintä 31 ruudulla, lisäksi todennäköinen pesintä 17 ja mahdollinen 24 ruudulla. Ilahduttavasti pesintöjä löytyi niin Etelä-, Keski- kuin Pohjois-Suomestakin, ja laji on selkeästi vakiintumassa pesimälajistoomme.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma310,8 %
Todennäköinen170,4 %
Mahdollinen250,6 %
Yhteensä731,9 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa