« »

Viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis)

SV: Flodsångare, EN: River Warbler

kuva tästä lajista

Viitasirkkalinnun levinneisyysalue kattaa suppean alueen Itä- ja Keski-Eurooppaa. Suomessa laji pesii harvalukuisena maan eteläosissa. Viitasirkkalinnun tyypillistä elinympäristöä ovat rehevät viljelysmaiden ja niittyjen ympäröimät puronvarsi- ja rantapensaikot. Hyvin usein reviirillä on reheviä lepikoita tai pajukoita, mutta myös villinä rehottavat hoitamattomat pihapiirit kelpaavat.

Viitasirkkalinnun kannan- ja levinneisyysalueenmuutokset tunnetaan osittain puutteellisesti, toisaalta lajin vähälukuisuuden ja toisaalta öisen aktiivisuuden tähden. Mitä ilmeisimmin viitasirkkalintu pesi erittäin harvalukuisena maassamme jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. 1950-luvulla siitä on vain 12 havaintoa, mutta sen jälkeen havaintomäärät alkoivat vähitellen kasvaa. Mitä ilmeisimmin yölaulajaretkeilyn yleistyminen nosti havaintomääriä. 1980-luvulta lähtien viitasirkkalinnun pesimäkanta kasvoi entistä voimakkaammin, ja kasvu on siitä lähtien jatkunut. Laji on silti edelleen pysynyt harvalukuisena pesimälajina. 1990-luvun loppupuolella pesimäkannan kooksi arvioitiin noin 500–700 paria. Aiempien vuosikymmenten arviot liikkuivat noin 100 parin tienoilla. Nykyään kannan arvellaan kasvaneen 1 000–2 000 pariin.

Tuorein atlaskartoitus tukee arviota viitasirkkalinnun runsastumisesta. Kun se kahden edellisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa esiintyi noin 250 ruudulla (vain kolmella varma pesintä), havaittiin se vuosien 2006–2010 aikana 650 ruudulla (20 varmaa pesintää). Kuten ennenkin, viitasirkkalinnun levinneisyysalue keskittyy itäisellä painotuksella Etelä- ja Keski-Suomeen, mutta kolmannen atlaksen aikana havaintoja kertyi aiempaa enemmän aina Oulun korkeudelle asti.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma200,5 %
Todennäköinen3799,8 %
Mahdollinen2416,2 %
Yhteensä64016,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta