« »

Viiriäinen (Coturnix coturnix)

SV: Vaktel, EN: Quail

kuva tästä lajista

Viiriäinen esiintyy laajalla alueella Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Tyypillisimmin lajin tapaa maatalousympäristöissä. Euroopassa laji on pitkälti muuttolintu, joka talvehtii Afrikassa. Viiriäisen esiintyminen on painottunut Suomessa Etelä- ja Keski-Suomen peltoaukeille.

Suomessa viiriäisen esiintyminen on vaihdellut voimakkaasti viimeisen 200 vuoden aikana. Lajin on tulkittu olleen säännöllisempi pesimälaji vielä 1800-luvulla, jolta on 20 pesä- tai poikuehavaintoa. Laji harvinaistui kuitenkin 1900-luvun aikana, ja se tulkittiin ensimmäisissä uhanalaisuustarkasteluissa Suomesta hävinneeksi lajiksi. Taantuman syyksi on epäilty maatalouden tehostumista. 1990-luvulla alkoi kuitenkin lajin runsastuminen, joka jatkui 2000-luvulla. Nykyään havaitaan vuosittain kymmeniä tai jopa muutamia satoja soivia koiraita. Tuoreimmassa uhanalaisuusarviossa (v. 2010) viiriäinen luokiteltiin palanneeksi Suomen pesimälajistoon, mutta olevan yhä erittäin uhanalainen.

Viiriäisen runsastuminen näkyy hyvin atlasvertailussa. Kun 1. ja 2. atlaksessa laji havaittiin yhteensä vajaassa 70 ruudussa, oli 3. atlaksessa havaintoja yli 350 ruudusta aina Pohjanmaata ja Etelä-Lappia myöten. Valtaosa havaintoruuduista on kuitenkin etelä- ja länsirannikon läheisiltä suurilta peltoalueilta, mutta kymmeniä havaintoja tehtiin myös Keski- ja Itä-Suomessa. Havainnot koskevat pitkälti soivia koiraita eikä yhtään pesintää varmistettu. Pesinnän varmistaminen on kuitenkin hyvin hankalaa tällä piilottelevalla lajilla. Lämpimät ilmavirtaukset päämuuttoaikaan toukokuun lopulla ja kesäkuussa lisännevät etelästä tulevien lintujen määrää.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma00 %
Todennäköinen2275,9 %
Mahdollinen1243,2 %
Yhteensä3519,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta