« »

Vihervarpunen (Carduelis spinus)

SV: Grönsiska, EN: Siskin

kuva tästä lajista

Vihervarpusen levinneisyys ulottuu suureen osaa Eurooppaa ja Aasiaa. Suomessa laji pesii lähes koko maassa, puuttuen vain Tunturi-Lapista. Voimakkaat vuosittaiset kannanvaihtelut ovat tyypillisiä vihervarpuselle, ja ne johtuvat etenkin kuusen ja koivun siemensatojen vaihtelusta. Tyypillisimmin lajin tapaa pesimässä kuusimetsissä.

Vihervarpusen pesimäkanta on ollut kasvussa 1940–50-luvuilta lähtien, ja kannan on arvioitu yli kaksinkertaistuneen 1970-luvulta 2000-luvulle. 2000-luvun lopun elinvoimaiseksi pesimäkannaksi arvioitiin linjalaskentojen perusteella lähes kaksi miljoonaa paria.

Kolmas lintuatlas osoittaa vihervarpusen selkeästi levinneen kohti pohjoista, ja samalla kanta on selkeästi tihentynyt Keski-Lapissa. Muualla Suomessa levinneisyys on pysynyt hyvin samanlaisena viimeiset parikymmentä vuotta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma218056,4 %
Todennäköinen83821,7 %
Mahdollinen46812,1 %
Yhteensä348690,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa