« »

Viherpeippo (Carduelis chloris)

SV: Grönfink, EN: Greenfinch

kuva tästä lajista

Viherpeippo on levinnyt lähes koko Eurooppaan sekä hieman Aasian ja Pohjois-Afrikan puolelle. Suomessa lajin levinneisyys ulottuu nykyään jo lähes koko maahan, mutta pesimäkanta harvenee selkeästi pohjoista kohden mennessä. Maan tihein kanta sijoittuu Etelä-Suomeen. Viherpeippo viihtyy etenkin kulttuuriympäristöissä niin kaupungeissa kuin maaseudulla, mutta lajin voi löytää pesivänä myös niin saariston katajikoista kuin hakkuun jälkeisestä taimikosta. Kaikkein sulkeutuneimpia metsiä viherpeippo välttää.

Viherpeippokanta on runsastunut yhtäjaksoisesti 1940-luvulta lähtien. Linjalaskenta-aineiston perusteella pesimäkanta yli kuusinkertaistui 1970-luvun lopulta 2000-luvun puoliväliin. Tätä ovat edesauttaneet mm. lisääntynyt talviruokinta, kurtturuusun lisääntyminen puutarhakasvina sekä mahdollisesti ilmaston lämpeneminen. Viherpeippokanta taantui rajusti 2008–2010 noin puoleen Trichomonas gallinae-alkueläimen aiheuttaman epidemian takia. Tauti ei aiheuttanut muissa lajeissa voimakasta kuolleisuutta, ja sitä havaittiin lähinnä Etelä- ja Keski-Suomessa kahtena vuosina 2008–2009.

Viherpeippo on tuoreimman atlaksen mukaan yksi suurimmista voittajista. Lajin levinneisyysruutujen määrä lähes kaksinkertaistui Keski-Suomesta Lappiin ulottuvalla alueella. Viherpeipon yhtenäinen levinneisyys ulottuu nykyään Keski-Lappiin asti.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma202452,4 %
Todennäköinen54414,1 %
Mahdollinen46712,1 %
Yhteensä303578,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta