« »

Vesipääsky (Phalaropus lobatus)

SV: Smalnäbbad simsnäppa, EN: Red-necked Phalarope

kuva tästä lajista

Vesipääsky pesii Euraasian ja Pohjois-Amerikan arktisilla alueilla. Suomessa vesipääskyt pesivät pääasiassa Lapin soilla, mutta paikoin myös Pohjanlahden rannikolla. Ne viihtyvät suolampareilla sekä matalilla ja niittyisillä rannoilla. Maamme pesimäkannaksi on arvioitu 7 000–9 000 paria. Vuonna 2000 lajin kanta arvioitiin vielä elinvoimaiseksi, mutta vuoden 2010 arvioinnissa luokitus muutettiin rajun taantumisen vuoksi suoraan vaarantuneeksi.

Myös lintuatlasaineisto osoittaa, että vesipääskyn tilanne on huolestuttava. Kahden ensimmäisen atlaksen aikana siitä tehtiin pesintään viittaavia havaintoja yli 500 ruudussa, mutta kolmannessa atlaksessa havaintoruutujen määrä oli hädin tuskin puolet tästä. Oulun eteläpuolelta vesipääsky on lähes tyystin kadonnut. Kato on ollut huomattavan rajua myös Lapissa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma461,2 %
Todennäköinen962,5 %
Mahdollinen1253,2 %
Yhteensä2676,9 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta