« »

Varpushaukka (Accipiter nisus)

SV: Sparvhök, EN: Sparrowhawk

kuva tästä lajista

Varpushaukan levinneisyys kattaa Palearktisen alueen Atlantilta aina Tyynellemerelle saakka. Suomessa se pesii koko maassa Metsä-Lappiin saakka. Kanta on kuitenkin tihein etelässä. Varpushaukan perinteistä pesimäympäristöä ovat tiheähköt korvet, joissa kasvaa mm. koivua sekapuuna. Nykyään varpushaukkojen pesiä löytää usein myös taimikoista ja hoitamattomista nuorista metsistä. Yhä useammin pesiä löytyy aivan asutuksen tuntumasta.

Suomessa arvioidaan pesivän noin 7 000–10 000 varpushaukkaparia. Vuodesta 1982 käynnissä olleen petolinturuutuseurannan mukaan lajin kanta on ollut laskussa, mutta syyt taantumaan eivät ole tiedossa. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa varpushaukka arvioitiin kuitenkin elinvoimaiseksi.

Ensimmäisen ja toisen atlaksen aikana varpushaukka havaittiin 1 987 ruudussa, mutta nyt päättyneessä kartoituksessa ruutujen määrä oli hieman alle 2 300. Levinneisyydessä ei sinänsä ole tapahtunut suuria maantieteellisiä muutoksia, mutta ensimmäisten atlasten kartoilla näkyneet aukot ovat selvästi pienentyneet.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma108528,1 %
Todennäköinen42811,1 %
Mahdollinen77520,1 %
Yhteensä228859,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta