« »

Varis (Corvus corone)

SV: Kråka, EN: Hooded Crow

kuva tästä lajista

Varista esiintyy suuressa osassa Eurooppaa ja Aasiassakin sen levinneisyys ulottuu Tyynenmeren rannoille saakka. Variksesta erotetaan useita alalajeja, joista Euroopassa esiintyy nimialalajin nokivaris ja itäisempi cornix-alalaji, joka pesii myös Suomessa. Varista tavataan Suomessa koko maassa hyvin monenlaisissa ympäristöissä. Tyypillisintä pesimäympäristöä ovat taajamat ja viljelyalueet, mutta lajin löytää myös niin kaupungeista, merensaaristosta kuin erämaiden soilta ja metsistä. Varis on sopeutuva lintu, joka tulee toimeen ihmisen lähellä ja osaa tehokkaasti käyttää hyväkseen monenlaisia ravintolähteitä. Varis kuuluu rauhoittamattomien lajien joukkoon, minkä takia se nauttii lain suojaa vain pesimäaikana. Vaikka varisten vaino on vähentynyt, ammutaan niitä "haittalintuina" edelleen.

Vuosien 1978 ja 2010 välisen yhdistetyn linja- ja pistelaskenta-aineiston perusteella maamme variskanta olisi taantunut noin 40 % siten, että syvin taantuma ajoittui 1980-luvun loppupuolelta 1990-luvun lopulle. Sekä linja-aineistossa että eteläisen Suomen peltolintujen kartoitusaineistossa kanta on pysynyt vakaana 2000-luvun alusta lähtien. Kantahämäläisen peltolintuaineiston perusteella varis taantui viljelysmailla jo 1930-luvulta 1980-luvulle noin 40 %. Taajama- ja kaupunkialueilla kannat kasvoivat ilmeisesti 1900-luvun jälkipuoliskolla, osittain luultavasti sen takia, että varikset uskaltautuivat vainon loputtua yhä tiheämmin asutetuille alueille. 1990-luvun lopulla pesimäkannan koon arvioitiin vaihtelevan 200 000 ja 300 000 parin välillä. Nykyinen parimääräarvio on 150 000–200 000.

Atlaskartoitusten perusteella variksen levinneisyysalue ei ole muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma262367,9 %
Todennäköinen43711,3 %
Mahdollinen38510 %
Yhteensä344589,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa