« »

Valkoviklo (Tringa nebularia)

SV: Gluttsnäppa, EN: Greenshank

kuva tästä lajista

Valkoviklon levinneisyysalue ulottuu Skotlannista aina Aasian pohjoisosiin saakka. Suomessa se on pohjoinen laji kannan painopisteen ollessa Vaasa–Lappeenranta -linjan pohjoispuolella. Lounais-Suomessa se on pesivänä harvinainen. Suomen pesimäkanta on noin 50 000–70 000 paria. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa valkoviklon statuksena säilyi edelleen elinvoimainen.

Kahden ensimmäisen atlaksen aikana valkoviklosta tehtiin pesintään viittaavia havaintoja (mahdollinen, todennäköinen tai varma pesintä) 2 229 ruudussa. Kolmannessa atlaksessa tällaisia vähintään mahdollisia pesimäruutuja oli 2 411. Levinneisyydessä ei näytä tapahtuneen suuria muutoksia kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen välillä, mutta pientä lounaaseen / länteen hivuttautumista saattaa olla havaittavissa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3098 %
Todennäköinen161241,7 %
Mahdollinen49412,8 %
Yhteensä241562,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta