« »

Västäräkki (Motacilla alba)

SV: Sädesärla, EN: White Wagtail

kuva tästä lajista

Västäräkki on laajalle alueelle Aasiaa, Eurooppaa ja Afrikkaa levittäytynyt laji, joka Suomessa esiintyy koko maassa. Västäräkki pesii hyvin monenlaisissa ympäristöissä, ja se sopeutuu hyvin erilaisiin uusiin ihmistoiminnan myötä syntyviin ympäristöihin. Lajin löytää usein ihmisen läheisyydestä erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, mutta yhtä hyvin myös saarilta, rannoilta, tienvarsilta, hakkuuaukeilta, pelloilta, niityiltä, jopa valoisista ja aukeista männiköistä.

Linjalaskentojen mukaan maamme västäräkkikanta kasvoi n. 70 % 1940-luvulta 1970-luvulle, ja oletettavasti kasvu liittyi ihmisen rakentamien ympäristöjen runsastumiseen. Sittemmin västäräkkikanta on piste- ja linjalaskenta-aineistojen perusteella jonkin verran taantunut jaksolla 1976–2010. Toisaalta 2000-luvun aineistot Etelä-Suomen peltolintujen kartoituslaskennoista vihjaavat västäräkin jälleen jonkin verran runsastuneen, mutta nämä laskennat eivät kata koko maata. Vuosienväliset kannanvaihtelut ovat suuria, ja ne voivat liittyä sääolosuhteisiin Euroopan talvehtimisalueilla. 1970- ja 1980-lukujen kannanarvio oli n. 800 000 paria (linjalaskenta-aineisto), ja nykyisin 400 000–600 000 paria.

Atlasten perusteella lajin levinneisyysalue on pysynyt muuttumattomana viime vuosikymmenet. Västäräkki on yksi Suomen laajimmalle levinneimmistä lintulajeista, sillä se löydettiin noin 95 % kaikista ruuduista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma332786,1 %
Todennäköinen2025,2 %
Mahdollinen1343,5 %
Yhteensä366394,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta